Propozice

 • Vyhlašovatelem soutěže SVOČ je Vysoká škola hotelová v Praze.
 • Soutěže se může zúčastnit každý student, který je v době přihlášení do soutěže studentem bakalářského či magisterského studia včetně studentů anglického programu HOE jak prezenční, tak kombinované formy studia na
 • Vysoké škole hotelové v Praze.
 • Pořadatelem soutěže, která se koná dne 9.května 2018, je Vysoká škola hotelová v Praze. Účastníci zde přednesou referát o své soutěžní práci. Hodnotící komise vybere nejlepší práce, které budou oceněny.
 • Soutěž probíhá ve 2 sekcích: Hotelnictví a gastronomie, Cestovní ruch
 • V případě, že v sekci bude registrováno více jak 15 příspěvků, hodnotící komise si vyhrazuje právo učinit předvýběr prací do soutěže, a to z kapacitních a časových důvodů. Organizátoři vyrozumí studenty, kteří budou vybráni.
 • Studenti zašlou soutěžní práci na email: sindelarova@vsh.cz, dle vzoru uvedeném v instrukcích.
 • Termín pro zaslání práce elektronickou formou je do 4. května 2018.
 • Soutěžní práce budou hodnoceny podle následujících kritérií:
  • vlastní výsledky, případně přínos práce
  • celkové zpracování práce
  • prezentace práce a odborná rozprava
 • Organizátoři si vyhrazují právo vyřadit práci, pokud neodpovídá zaměření soutěže.

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.