Konferenční sborník

 

Příspěvky budou otištěny v postkonferenčním tištěném sborníku.

Sborník bude zaslán k evaluaci do databáze Thompson Reuters – Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH).

Příspěvky je možné zasílat v jazycích: český, slovenský a anglický

 

Příspěvky zasílejte nejpozději do 10. 9. 2017
Platba příspěvku nejpozději do 15. 9. 2017 (jinak nebude příspěvek otištěn)

Poplatek za otištění příspěvku ve sborníku: 2.500 Kč (95 EUR)

Maximální rozsah článku: 8 stran A5 (příspěvky s rozsahem překračujícím 8 stran nebudou akceptovány)

Šablona pro psaní příspěvků
Pokyny pro autory