Konferenční sborník

 

Příspěvky budou otištěny v postkonferenčním tištěném sborníku.

Sborník bude zaslán k evaluaci do databáze Thompson Reuters – Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH).

Příspěvky je možné zasílat v jazycích: český, slovenský a anglický

 

Příspěvky zasílejte nejpozději do 10. 9. 2017
Platba příspěvku nejpozději do 15. 9. 2017 (jinak nebude příspěvek otištěn)

Poplatek za otištění příspěvku ve sborníku: 2.500 Kč (95 EUR)

Maximální rozsah článku: 8 stran A5 (příspěvky s rozsahem překračujícím 8 stran nebudou akceptovány)

Šablona pro psaní příspěvků
Pokyny pro autory

 

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.