Členové vědeckého výboru konference

Jméno a příjmení Funkce
PhDr. Taťána Babická Vienna International Česká republika
Gerold Beyer Univerzita Angers
prof. Ing. Jana Kučerová, PhD. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
Ing. Marta Nováková Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Ing. Lucie Plzáková, Ph.D. Vysoká škola hotelová v Praze
Ing. Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR
Ilja Šedivý Regata Čechy, a.s.