Bartolome Deya Tortella

Bartolome Deya Tortella je děkanem Fakulty cestovního ruchu University of the Balearic Island a ředitelem Melia Hotels International.  Doktorát v oboru ekonomie obhájil na Universidad Carlos III v Madridu. Publikoval řadu výzkumných prací v mezinárodních časopisech jako je Water Resources Research, Water, Journal of Environmental Management, Advance in Accounting, Management Research nebo European Accounting Review. Od roku 2001 pracoval na deseti výzkumných projektech, na národní i mezinárodní úrovni. Získal řadu ocenění, například "Human Resources Research Prize - Financial Studies Center - Spain".