Hodnotící komise

Přihlášené soutěžní práce budou veřejně obhajovány před hodnotící komisí formou prezentace s využitím elektronických nástrojů. Součástí prezentace je odborná rozprava s členy hodnotící komise. Odprezentované soutěžní práce následně komise vyhodnotí a stanoví pořadí vítězných prací.

Předseda komise: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí

Členové: 

  • Ing. Pavel Attl, Ph.D. - vedoucí katedry cestovního ruchu
  • doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc. - vedoucí katedry marketingu
  • prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. - emeritní rektor VŠH
  • doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc. - docentka katedry managementu
  • Ing. Martin Petříček, Ph.D. - odborný asistent katedry ekonomie a ekonomiky
  • Ing. Petr Studnička, PhD. - vedoucí katedry hotelnictví
  • Ing. Jiří Švaříček - General Manager, Hotel Imperial

Vyhlášení výsledků soutěže bude v den konání soutěže.

Výsledky soutěže budou týž den zveřejněny na stránkách VŠH.

 

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.