Management hotelnictví a lázeňství

Cílem magisterského studijního oboru Management hotelnictví a lázeňství je zejména prohloubení získaných znalostí a dovedností z oboru provozu, ekonomiky, řízení a rozvoje hotelu, hotelového řetězce a lázeňského zařízení a profilace absolventa na pozice středního a vrcholového managementu v uvedených podnicích v České republice i na mezinárodní úrovni.

Studenti si prohloubí znalosti zejména v ekonomii a ekonomice, různých formách oblastech a formách managementu (s důrazem na management hotelnictví, lázeňství a služeb s nimi spojených), v marketingu na mezinárodní úrovni a získají základní znalosti v oblasti výzkumu a plánování a řízení rozvoje podniku. Jazykové a komunikační dovednosti jsou zaměřeny oborově s důrazem na prezentaci a negociaci.

 • Hlavní oborové předměty: Hotelové inženýrství, Ekonomika hotelu, Finanční řízení podniku, Psychologie a sociologie trhu, Řízení lázeňstvía další.
 • V rámci bloku volitelných předmětů si studenti mohou vybrat předměty rozvíjející jejich znalosti a dovednosti ve studovaném oboru jako například Enogastronomie, Trendy v lázeňství a wellness, Manažerská psychologie nebo E-business v hotelnictví.
 • Předměty společného teoretického základu patří zejména: Makroekonomie pro magisterské studium, Mikroekonomie pro magisterské studium, Systémový management, Personální a interkulturní management.

 Mezi základní kompetence absolventa patří:

 • znalosti z oblasti managementu, marketingu a ekonomie v oboru studia (hotelnictví, lázeňství, gastronomie) odpovídající úrovni středního a vrcholového managementu;
 • schopnost strategického řízení a plánování činnosti hotelu, hotelové společnosti, lázní atd. od analýzy trhu až po hodnocení strategických a marketingových plánů;
 • schopnost řízení lidských zdrojů ve specifických podmínkách stravovacích, ubytovacích a lázeňských služeb;
 • schopnost řídit podnikatelský subjekt v oboru studia nebo jeho součást na úrovni středního a vrcholového managementu;
 • dovednost negociace s partnery z oblasti podnikání i veřejné správy;
 • schopnost sledovat a posoudit situaci na trhu z pohledu vývoje oboru, poptávky zákazníků a vytvořit a realizovat návrhy na zvýšení konkurenceschopnosti řízeného podniku nebo střediska;
 • schopnost veřejné prezentace;

 Uplatnění absolventů:

 • na pozicích vyšších vedoucích pracovníků hotelů, lázeňských domů, velkých restaurací a obdobných podniků;
 • jako specialisté řízení jednotlivých úseků hotelů a hotelových společností a řetězců (marketing, prodej, ekonomika, lidské zdroje, informační systémy, nákup a skladování,…);
 • při projektování a zavádění nových konceptů hotelových a lázeňských služeb a v gastronomii;
 • v řízení účelového stravování;
 • v managementu cateringových služeb (leteckých společnostech apod.);
 • ve vývoji a implementaci software specializovaného na procesy a řízení v hotelnictví, lázeňství a gastronomii.