17. ZÁŘÍ 2020

Informace k povinnému nošení roušek ve všech vnitřních prostorách VŠH

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydaného dne 17. září 2020 s účinností od 18. září 2020 vedení Vysoké školy hotelové (VŠH) nařizuje:

- všem osobám vstupujícím do prostor VŠH použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének a to ve všech prostorách VŠH po celou dobu pobytu;

- všem osobám vstupujícím do prostor VŠH využít připravených prostředků k desinfekci rukou;

- všem osobám v průběhu pobytu na VŠH doporučuje dodržování rozestupů minimálně 2 metry, a to i během výuky, pokud je to možné;

Na základě bodu 2. písmena r) výše zmíněného mimořádného opatření se povinnost použití ochranných prostředků dýchacích cest nevztahuje na přednášející. Vedení VŠH však doporučuje v tomto případě dodržení minimálně dvoumetrového rozestupu mezi přednášejícím a studenty.