Přihláška na konferenci

Titul před jménem:
Jméno: * Příjmení: *
Titul za jménem:
Telefon: *
e-mail: * Vysílající instituce: *
IČ: Adresa instituce: *
Pracovní pozice: *
Statut účastníka:

Poznámka:
Zájem o účast v sekci:
Požaduji vystavení daňového dokladu:  
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Zaškrtnutím níže uvedeného okénka „Poskytuji souhlas“ udělujete souhlas Vysoké škole hotelové v Praze 8, spol. s r.o., Svídnická 506, 18100 Praha 8, IČ: 256 19 161, ke zpracování jména, příjmení, titulu, e-mailové adresy, telefonu, pracovní pozice, vysílající instituci, adresy instituce a fotografií pořízených během konference k marketingovým účelům a nabídce služeb spojených s pořádáním mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ, a to po dobu 3 let od data poskytnutí souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailu konference2019@vsh.cz. S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15 až 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR), zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz.
 Poskytuji souhlas

* Povinný údaj