Informace týkající se uplatnění práv subjektů osobních údajů podle GDPR

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. (dále jen VŠH) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje na základě zákona (oprávněný zájem organizace, plnění právní povinnosti, plnění smlouvy a veřejný zájem) a dále na základě souhlasu subjektu údajů. Na VŠH je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

  • datové schránky krqbify,
  • e-mailem na adresu info@vsh.cz,
  • poštou na adresu Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., Svídnická 506, 181 00 Praha 8.

Výše uvedenými způsoby je možné se v odpovídajících případech na VŠH obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR). Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů obracet na VŠH v případě údajů zpracovaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) je Bc. Milan Klouček, tel. č. 283 101 125, e-mail: admin@vsh.cz, sídlící na adrese Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., Svídnická 506, 181 00 Praha 8.

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:

  • ke správné funkčnosti našich stránek,
  • při zapamatování přihlašovacích údajů našich návštěvníků, takže je nemusí pokaždé zadávat,
  • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku vašim požadavkům,
  • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama.

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o vyhledávání naši stránek mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

 

Ing. Petr Studnička, PhD., v. r. jednatel
V Praze dne 18. 5. 2018