PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA

STUDIJNÍ OBOR:65-42-M/01 HOTELNICTVÍ

Škola je zařazena do sítě středních a vyšších odborných škol ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Studium tohoto oboru je určeno pro uchazeče, kteří úspěšně ukončili základní školu, splnili podmínky přijímacího řízení a vyhovují zdravotním požadavkům.

Žáci jsou po dobu studia zdravotně a sociálně pojištěni.

Výuka a provoz školy se řídí příslušnými zákonnými a jinými platnými předpisy (školní řád, pravidla o učební, souvislé a prázdninové praxi, zákoník práce).

Škola podává průběžně veškeré informace o studiu (telefonicky, písemnou formou nebo při osobní návštěvě rodičů a uchazečů ve škole), jeho formách, kurzech apod. Pořádá rovněž dny otevřených dveří.

Pokračovat na stránky První soukromé hotelové školy

Fotogalerie

Reference

Barbora Rišková
student Hotelnictví
Děkuji VŠH za získání znalostí, které uplatňuji v každodenní hotelové praxi. Vtipní učitelé byli třešničkou na dortu v průběhu celého studia :-)