PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA

STUDIJNÍ OBOR:65-42-M/01 HOTELNICTVÍ

Škola je zařazena do sítě středních a vyšších odborných škol ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Studium tohoto oboru je určeno pro uchazeče, kteří úspěšně ukončili základní školu, splnili podmínky přijímacího řízení a vyhovují zdravotním požadavkům.

Žáci jsou po dobu studia zdravotně a sociálně pojištěni.

Výuka a provoz školy se řídí příslušnými zákonnými a jinými platnými předpisy (školní řád, pravidla o učební, souvislé a prázdninové praxi, zákoník práce).

Škola podává průběžně veškeré informace o studiu (telefonicky, písemnou formou nebo při osobní návštěvě rodičů a uchazečů ve škole), jeho formách, kurzech apod. Pořádá rovněž dny otevřených dveří.

Pokračovat na stránky První soukromé hotelové školy

Fotogalerie