Aktuálně platná omezení v souvislosti s onemocněním covid-19

V souladu s Opatřením rektora č. 14/2021, č. 16/2020 a aktuálně platnými omezeními o kterých rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví je možná osobní přítomnost uchazečů o studiu pouze za následujících podmínek:
 
1)  Vstup do budovy školy a veškerý pobyt v ní je povolen pouze s respirátorem zakrývajícím nos a ústa. Osoby s příznaky nemoci covid-19 mají vstup do budovy školy zakázán. 
 
2) V případě účasti na přijímací zkoušce je nutné pověřenému pracovníkovi předložit doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (antigenní nebo PCR) - ne starší 7 dnů. Případně předloží potvrzení o provedeném kompletním očkování proti výše zmíněné nemoci. Bližší informace Vám poskytneme na e-mailu info@vsh.cz.
_________________________________________________________________________________