Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví

Na základě Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví (č. j.: MZDR 20599/2020-53/MIN/KAN), které se váže na povinnosti pro studenty a zaměstnance při vstupu na území České republiky z vybraných zemí (s důrazem na bod I.14 tohoto Ochranného opatření) se nařizuje studentům, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které jsou na seznamu zemí se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 dle bodu III.1 Ochranného opatření při vstupu do budovy VŠH předložit na recepci písemné potvrzení o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu na přítomnost onemocnění COVID-19 a zároveň se zapsat do jmenného seznamu pro případné potřeby trasování.

Děkujeme za spolupráci.

Ochranné opatření