Vítej na Škole roku,
vítej na VŠH

PŘIHLÁŠKU KE STUDIU pro akademický rok 2021/2022 je možné podávat on-line do konce I. kola 30. 04. 2021 prostřednictvím internetových stránek školy.

PODAT PŘIHLÁŠKU I. KOLO »

Získali jsme ocenění Škola roku - chceš vědět o nás víc? Scrolluj dolů

Ocenění Škola roku

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) získala prestižní titul Škola roku 2018 od Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR). Výroční cena byla předána v rámci 13. Konference AHR ČR na slavnostním galavečeru v pátek 23. listopadu v reprezentativních prostorách Divadla Antonína Dvořáka v Ostravě. Cenu z rukou prezidenta AHR ČR Ing. Václava Stárka a předsedy vzdělávací sekce AHR ČR Ing. Pavla Hlinky převzal jednatel VŠH.

Magisterské a bakalářské vzdělání

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) poskytuje bakalářské a magisterské vysokoškolské vzdělání v oblasti služeb zaměřených zejména na hotelnictví, cestovní ruch a marketingové komunikace. Vyplň přihlášku a vychutnávej život na VŠH. Škola není jen o učení, ale i zábavě - tak se k nám přidej - u nás zažiješ obojí.

Bakalářské programy

Tříletý bakalářský studijní program.
Prezenční nebo kombinovaná forma. 

Magisterský program

Dvouletý magisterský studijní program.
Prezenční nebo kombinovaná forma.

Studium pro absolventy VOŠ

Bakalářské vzdělání ve zkrácené formě studia.
Nabízíme studium ve všech specializacích.

Bakalářské studium

Získaný akademický titul: Bakalář (ve zkratce Bc.).
Délka bakalářského studia je standardní 3 roky (maximální 5 let). Forma studia prezenční nebo kombinovaná. Ukončení studia - Státní bakalářská zkouška a obhajoba bakalářské práce.

Bakalářské programy na VŠH

PODAT PŘIHLÁŠKU I. KOLO »

Absolventi všech bakalářských programů mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studiu na VŠH. Specializace Hotelnictví v magisterském stupni je jediný způsob, jak v České republice získat magisterské vzdělání v hotelnictví a gastronomii! ... číst dále »

Magisterské studium

Získaný akademický titul: Inženýr (ve zkratce Ing.)
Délka magisterského studia je standardní 2 roky (maximální 4 roky). Forma studia prezenční nebo kombinovaná. Ukončení studia státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Studium je vhodné pro absolventy všech bakalářských programů skupiny Ekonomika a management ... číst dále »

Magisterské programy na VŠH

Přijímací řízení zahrnuje

  • ověření způsobilosti ke studiu – splnění podmínek ... číst dále »
  • výběr studovaných cizích jazyků – angličtina povinně, jako druhý jazyk němčina, španělština, ruština, francouzština, český jazyk pro cizince (pokud je na jazyk aspoň 15 zájemců), alternativně náhradní volba druhého jazyka
  • zjištění stupně znalosti cizích jazyků pomocí rozřazovacích testů a zařazení do příslušné úrovně výuky.

Podmínky pro zahraniční uchazeče ... číst dále »

Naši školu doporučují

Absolvent VŠH Lukáš Kunst - rozhovor

Absolventka VŠH Lada Petránková - rozhovor

Absolvent VŠH Michal Filip - rozhovor

Absolvetka VŠH Maria Horníková - rozhovor

Dny otevřených dveří

Přijďte nás navštívit a uvidíte školu naživo, nejen ze statických fotografií.

Zajišťovali jsme servis i pro Senát Parlamentu České republiky

Vysoká škola hotelová je primárně o vzdělávání. Propojení teoretických a praktických znalostí si studenti mohou vyzkoušet při poskytování cateringových služeb, které naše škola nabízí. Máme za sebou už mnoho akcí. Zajišťovali jsme servis i pro Senát Parlamentu České republiky. Pro studenty VŠH to byla velká zkušenost a pro nás výzva poskytnout to nejlepší.

Školné

Výše školného je závislá na programu, stupni a formě studia. Splatnost školného je ve dvou stejných splátkách vždy k počátku semestru (první při podepsání smlouvy o studiu, druhá k počátku druhého semestru, u vyšších ročníků vždy před zahájením výuky v příslušném semestru) bankovním převodem na účet VŠH. Vysoká škola hotelová připravila ve spolupráci s Komerční bankou, UniCredit Bank a Študentským požičkovým fondem nabídku možností financování studia na naší škole ... číst dále »

Možnosti ubytování

Studenti (i cizinci) s trvalým bydlištěm mimo území hl.m. Prahy mohou žádat o ubytovací stipendium, které v současné době činí přibližně měsíčně (s výjimkou hlavních prázdnin) 550,- Kč. Toto stipendium není vázáno na sociální podmínky žadatele, je poskytováno ze státního rozpočtu ... číst dále »

Study in English

Bakalářský program Hotelnictví / Hospitality Management je vyučován v českém nebo anglickém jazyce. Anglická forma je určena pro studenty, kteří chtějí vyšší záběr v anglickém jazyce. Tento program je plně akreditován Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a uznáván po celé EU a jiných vůdčích zemích světa.

Přihlášky

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání úplně vyplněné přihlášky ke studiu.

PŘIHLÁŠKU KE STUDIU pro akademický rok 2021/2022 je možné podávat on-line do konce I. kola 30. 04. 2021 prostřednictvím internetových stránek školy.

Podat přihlášku I. KOLO »

Přidej se k nám,
připoj se k sociální síti VŠH a začni svou kariéru již dnes