DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 5. 2., 19. 2. 2015

Úvodní stránka  |  Mapa stránek  |    VŠH na Facebooku

CZ EN DE

Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r.o.

 
 

Aktuální
informace

5. 2. 2015-den otevřených dveří-informace pro účastníky 29.1.2015 V rámci dne otevřených dveří ve čtvrtek 5. února 2015, který ...

Studium v Brně 28.1.2015 Vysoká škola hotelová otevírá od akademického roku 2015/2016 ...

Profesní kvalifikace na VŠH 22.1.2015 Co to jsou profesní kvalifikace? Národní soustava kvalifikací (http://www.nuv.cz/cinnosti/analyzy-trhu-prace-rozvoj-kvalifikaci-dalsiho-vzdelavani/nsk-1) ...

Problematika místních poplatků ve vztahu k výkonům hotelnictví a lázeňství zaujala odbornou veřejnost 30.1.2015 Ve čtvrtek dne 29. ledna 2015 uspořádala Vysoká škola hotelová v Praze ...

Zástupci VŠH jednali s představitelkou Zemského svazu cestovního ruchu Saska 28.1.2015 V pondělí dne 26. ledna 2015 se uskutečnilo bilaterální jednání ...

Rektoři soukromých vysokých škol jednali na VŠH 16.1.2015 Na zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol České ...

Nové číslo KREDITu 16.1.2015 Vyšlo nové číslo časopisu studentů VŠH KREDIT. V elektronické ...

Od roku 2015 časopis CHTP opět na Seznamu RVVI 16.1.2015 Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 299. zasedání dne 28. ...

WelDest projekt je úspěšně dokončen a výstupy jsou nyní volně dostupné veřejnosti 16.1.2015 Projektový tým WelDest má to potěšení Vám oznámit, ...

Archiv novinek
 

Vysoká škola hotelová v Praze

STABILNÍ A KVALITNÍ PARTNER PRO VAŠE VZDĚLÁNÍ - JIŽ 15 LET

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) je zavedenou soukromou školou s dlouholetou tradicí a velmi dobrou pověstí. Akreditaci obdržela v červenci 1999 jako jedna ze tří prvních soukromých vysokých škol, akreditovaných na základě nového vysokoškolského zákona, a jako první specializovaná vysoká škola zaměřená na oblast hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu v ČR zahájila výuku již od akademického roku 1999/2000. Patří k nejstarším a největším soukromým vysokým školám s kvalitním pedagogickým sborem a výborným materiálním zázemím. VŠH je členem Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR), Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu (SVECR), The Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS), World Association for Hospitality and Tourism Education and Training (AMFORHT),The organization unites the world’s leading Hotel and Tourism schools (EUHOFA).

Vysoká škola hotelová v Praze dosáhla v poslední době mnoha, pro její další rozvoj velmi podstatných, úspěchů.

Prvním z nich bylo prodloužení akreditace stěžejního bakalářského oboru Hotelnictví včetně jeho anglické verze Hospitality Management o dalších 6 let, tedy až do roku 2019. Nesporným úspěchem bylo i další prodloužení akreditace, tentokrát u magisterského studijního oboru Management destinace cestovního ruchu. Tato akreditace byla rovněž prodloužena o dalších 6 let. Ačkoliv je dnes tento obor standardně vyučován na mnoha zahraničních vysokých školách, v České republice není, kromě Vysoké školy hotelové, nikde jinde akreditován a VŠH je tedy jediným nositelem jeho výuky.

V říjnu 2014 získala VŠH prodloužení akreditace navazujícího magisterského oboru Management hotelnictví a lázeňství na další čtyři roky (do 31. 12. 2018). Jedná se o jediný navazující magisterský obor v hotelnictví a lázeňství v České republice.

U příležitosti 20. výročí existence České centrály cestovního ruchu-CzechTourism získala Cenu za mimořádný přínos v oblasti odborného vzdělávání a stala se tak nejlepší školou ve svém oboru.

Na základě velmi dobrých výsledků získala VŠH od Evropské komise rozhodnutí o schválení projektové žádosti na nový Erasmus University Charter pro období 2014-2020 v programu Erasmus+. VŠH se v České republice, mezi soukromými vysokými školami, dlouhodobě řadí na druhé místo v počtu výjezdů svých studentů do zahraničí a je ráda, že může tyto zahraniční stáže nabízet svým studentům i v dalším období.

Po několika letech příprav a následném posuzování žádosti udělila Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) Vysoké škole hotelové statut výzkumné organizace. Z celkového počtu 44 soukromých vysokých škol je však pouze devět z nich výzkumnou organizací, a VŠH k nim již také patří.

Od Výkonné agentury Evropské komise jsme získali certifikát kvality Diploma Supplement Label na období 2013-2016. Dodatek Diploma Supplement je mezinárodně platný a uznávaný dokument. Je vystavován v českém a anglickém jazyce a zahrnuje všechny relevantní údaje o absolvovaném studiu. Potenciálním zaměstnavatelům tak poskytne o absolventech naší školy dostatečný přehled o jejich předchozím studiu a uchazečům o zaměstnání z řad absolventů pak dává vyšší šance k úspěchu na trhu práce nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Vysoká škola hotelová v Praze tak nyní patří k 9 soukromým vysokým školám (z celkového počtu 44), které tento certifikát mají.

Pro VŠH jsou to velmi důležité zprávy. Může pokračovat ve své úspěšné činnosti, nadále se rozvíjet, a tím udržovat svoji pozici nejlepší školy se zaměřením na obory hotelnictví, gastronomii a cestovní ruch.

Studium všech oborů je orientované prakticky, založené je však na solidním základu teoretických předmětů. Současným více než 5.200 absolventům tak nepochybně zajišťuje konkurenční výhody na stále náročnějším trhu práce.

V současné době nabízí VŠH zájemcům jak bakalářské, tak navazující magisterské obory v prezenční a kombinované formě, pokrývající celé spektrum služeb klíčových pro oblast cestovního ruchu – od hotelnictví a gastronomie, managementu destinací, marketingových komunikací až k volnočasovým aktivitám. Od září 2015 bude zahájeno i studium navazujícího magisterského oboru Hospitality and Spa Management v angličtině.

Pro zájemce o studium pořádáme pravidelně dny otevřených dveří v termínech:
5. 2., 19. 2., 12. 3., 9. 4., 14. 5., 18. 6., 9. 7., 25. 8. 2015

 
 
© 2012 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. | Svídnická 506, 181 00 Praha 8 | info@vsh.cz | +420 283 101 111
Design & SEO: Neofema s.r.o. / redakční systém: KOMPLETWEB.cz

Od září 2015 snižujeme školné na denním studiu cestovního ruchu na 22 500 Kč/semestr (Bc.) a 27 500 Kč/semestr (Ing.)!