DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 11. 12. 2014, 15. 1., 5. 2., 19. 2. 2015

Úvodní stránka  |  Mapa stránek  |    VŠH na Facebooku

CZ EN DE

Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r.o.

 
 

Aktuální
informace

NOVINKA: Vyšla aktualizovaná a rozšířená publikace Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací 25.11.2014 V listopadu 2014 vyšla po dvou letech výrazněji aktualizovaná a rozšířená ...

Zástupci VŠH se zúčastnili setkání autorů nakladatelství Wolters Kluwer 25.11.2014 V pondělí dne 24. listopadu 2014 se zúčastnili zástupci Vysoké ...

Prestižní titul Hoteliér roku 2014 získal absolvent VŠH Tomáš Blabla 24.11.2014 Prestižní cenu Hoteliér roku získal na slavnostním večeru v rámci ...

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy udělila VŠH certifikát 14.11.2014 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy udělila VŠH ...

VŠH zpracovala připomínky k novele zákona č. 159/1999 Sb. 10.11.2014 Na základě žádosti poslankyň Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ...

Akreditace oboru Management hotelnictví a lázeňství 22.10.2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na doporučení ...

Archiv novinek
 

Vysoká škola hotelová v Praze

STABILNÍ A KVALITNÍ PARTNER PRO VAŠE VZDĚLÁNÍ - JIŽ 15 LET

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) je zavedenou soukromou školou s dlouholetou tradicí a velmi dobrou pověstí. Akreditaci obdržela v červenci 1999 jako jedna ze tří prvních soukromých vysokých škol, akreditovaných na základě nového vysokoškolského zákona, a jako první specializovaná vysoká škola zaměřená na oblast hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu v ČR zahájila výuku již od akademického roku 1999/2000. Patří k nejstarším a největším soukromým vysokým školám s kvalitním pedagogickým sborem a výborným materiálním zázemím. VŠH je členem Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR), Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu (SVECR), The Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS), World Association for Hospitality and Tourism Education and Training (AMFORHT),The organization unites the world’s leading Hotel and Tourism schools (EUHOFA).

Vysoká škola hotelová v Praze dosáhla v poslední době mnoha, pro její další rozvoj velmi podstatných, úspěchů.

Prvním z nich bylo prodloužení akreditace stěžejního bakalářského oboru Hotelnictví včetně jeho anglické verze Hospitality Management o dalších 6 let, tedy až do roku 2019. Nesporným úspěchem bylo i další prodloužení akreditace, tentokrát u magisterského studijního oboru Management destinace cestovního ruchu. Tato akreditace byla rovněž prodloužena o dalších 6 let. Ačkoliv je dnes tento obor standardně vyučován na mnoha zahraničních vysokých školách, v České republice není, kromě Vysoké školy hotelové, nikde jinde akreditován a VŠH je tedy jediným nositelem jeho výuky.

V říjnu 2014 získala VŠH prodloužení akreditace navazujícího magisterského oboru Management hotelnictví a lázeňství na další čtyři roky (do 31. 12. 2018). Jedná se o jediný navazující magisterský obor v hotelnictví a lázeňství v České republice.

U příležitosti 20. výročí existence České centrály cestovního ruchu-CzechTourism získala Cenu za mimořádný přínos v oblasti odborného vzdělávání a stala se tak nejlepší školou ve svém oboru.

Na základě velmi dobrých výsledků získala VŠH od Evropské komise rozhodnutí o schválení projektové žádosti na nový Erasmus University Charter pro období 2014-2020 v programu Erasmus+. VŠH se v České republice, mezi soukromými vysokými školami, dlouhodobě řadí na druhé místo v počtu výjezdů svých studentů do zahraničí a je ráda, že může tyto zahraniční stáže nabízet svým studentům i v dalším období.

Po několika letech příprav a následném posuzování žádosti udělila Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) Vysoké škole hotelové statut výzkumné organizace. Z celkového počtu 44 soukromých vysokých škol je však pouze devět z nich výzkumnou organizací, a VŠH k nim již také patří.

Od Výkonné agentury Evropské komise jsme získali certifikát kvality Diploma Supplement Label na období 2013-2016. Dodatek Diploma Supplement je mezinárodně platný a uznávaný dokument. Je vystavován v českém a anglickém jazyce a zahrnuje všechny relevantní údaje o absolvovaném studiu. Potenciálním zaměstnavatelům tak poskytne o absolventech naší školy dostatečný přehled o jejich předchozím studiu a uchazečům o zaměstnání z řad absolventů pak dává vyšší šance k úspěchu na trhu práce nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Vysoká škola hotelová v Praze tak nyní patří k 9 soukromým vysokým školám (z celkového počtu 44), které tento certifikát mají.

Pro VŠH jsou to velmi důležité zprávy. Může pokračovat ve své úspěšné činnosti, nadále se rozvíjet, a tím udržovat svoji pozici nejlepší školy se zaměřením na obory hotelnictví, gastronomii a cestovní ruch.

Studium všech oborů je orientované prakticky, založené je však na solidním základu teoretických předmětů. Současným více než 5.200 absolventům tak nepochybně zajišťuje konkurenční výhody na stále náročnějším trhu práce.

V současné době nabízí VŠH zájemcům jak bakalářské, tak navazující magisterské obory v prezenční a kombinované formě, pokrývající celé spektrum služeb klíčových pro oblast cestovního ruchu – od hotelnictví a gastronomie, managementu destinací, marketingových komunikací až k volnočasovým aktivitám. Od září 2015 bude zahájeno i studium navazujícího magisterského oboru Hospitality and Spa Management v angličtině.

Pro zájemce o studium pořádáme pravidelně dny otevřených dveří v termínech:  11. 12. 2014
15. 1., 5. 2., 19. 2., 12. 3., 9. 4., 14. 5., 18. 6., 9. 7., 25. 8. 2015

 
 
© 2012 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. | Svídnická 506, 181 00 Praha 8 | info@vsh.cz | +420 283 101 111
Design & SEO: Neofema s.r.o. / redakční systém: KOMPLETWEB.cz