ŠKOLNÉ

Výše školného pro akademický rok 2017/2018:

Bakalářské studium

  • Prezenční forma
Název oboru Školné (za semestr)
Hotelnictví 32 500 Kč

Management destinace cestovního ruchu

Marketingové komunikace ve službách

 

 22 500 Kč

Hospitality Management

39 500 Kč

 
  • Kombinovaná forma
Název oboru Školné (za semestr)

Hotelnictví

Management destinace
cestovního ruchu

Marketingové komunikace
ve službách

 

 

20 000 Kč

 

Magisterské studium

  • Prezenční forma
Název oboru Školné (za semestr)

Management hotelnictví
a lázeňství

32 500 Kč

Management destinace
cestovního ruchu

Marketingové komunikace

 

27 500 Kč

Hospitality and Spa
Management

39 500 Kč
  • Kombinovaná forma
Název oboru Školné (za semestr)

Management hotelnictví
a lázeňství

Management destinace
cestovního ruchu

Marketingové komunikace

 

 

27 500 Kč

 

Splatnost školného je ve dvou stejných splátkách vždy k počátku semestru (první při podepsání smlouvy o studiu, druhá k počátku druhého semestru, u vyšších ročníků vždy před zahájením výuky v příslušném semestru) bankovním převodem na účet VŠH vedený u pobočky Komerční banky, a.s.:

číslo účtu: 9256870297/0100
IBAN: CZ2801000000009256870297 (pro platby ze zahraničí)
SWIFT code: KOMBCZPPXXX (pro platby ze zahraničí)
Variabilní symbol: UČO* nebo rodné číslo uchazeče
Konstantní symbol: 0308
Adresa banky: Komerční banka,  a.s., Praha 9 – Balabenka
Českomoravská 2408/1a
190 00  Praha 9

*UČO - univerzitní číslo osoby přidělené Informačním systémem VŠH

Instrukce pro zahraniční platbu (doc)

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ STUDIA

Vysoká škola hotelová připravila ve spolupráci s Komerční bankou, UniCredit Bank a Študentským požičkovým fondem nabídku možností financování studia na naší škole.

Více informací o produktech Komerční banky naleznete zde:
- úvěr na studium Gaudeamus
- studentské konto G2
- studentská kreditní karta G2
- studentský úvěr Apple

Můžete také kontaktovat přímo odpovědné zástupce Komerční banky na níže uvedených kontaktech.

PRAHA

BŘETISLAV KARAL
Pobočka Praha 9 - Balabenka
Českomoravská 2408/1a 190 00 Praha 9
tel.: +420 955 549 152
gsm: +420 602 621 465
e-mail: bretislav_karal@kb.cz
www.kb.cz

BRNO

ADÉLA NECHALOVÁ
Pobočka Brno
nám. Svobody 92/21  631 31  Brno
tel.: +420 955 583 174
gsm: +420 724 033 662
e-mail: adela_nechalova@kb.cz
www.kb.cz


Více informací o nabídce UniCredit Bank naleznete ZDE

Můžete také kontaktovat přímo odpovědného zástupce UniCredit Bank p. Františka Bartka na níže uvedených kontaktech.

František Bartek
Osobní bankéř
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
pobočka Praha - Kobyliské náměstí
Horňatecká 447/1, 180 00 Praha 8 - Kobylisy
tel.: +420 955 962 511
gsm: +420 724 814 364
e-mail: frantisek.bartek@unicreditgroup.cz


Informace o Študenském požičkovém fondu naleznete ZDE nebo můžete kontaktovat zástupce na níže uvedených kontaktech. Tato nabídka je určena pouze pro studenty s trvalým pobytem na Slovensku.

Študentský požičkový fond
Panenská 29
811 03 Bratislava

Klienti A – K kriglerova@spf.sk
Klienti L – Z fusek@spf.sk

 

Generální partneři