SPRÁVNÍ RADA

Jméno a příjmeníPracoviště
Předseda  
Ing. Jan Kratina CPI Hotels, a. s. - generální ředitel a předseda představenstva
Členové  
JUDr. Jan Bárta, CSc. Ústav státu a práva, v. v. i., Praha
Ing. arch. Jiří Boháček Ministerstvo zemědělství ČR - ředitel odboru vnitřní správy
Ing. Eva Dvořáková, MBA Ambassador Group, Praha - Executive General Manager
prof. Ing. Jan Hron, DrSc. Česká zemědělská univerzita, Praha - děkan provozně ekonomické fakulty
prof. Ing. Richard Hindls, CSc. Vysoká škola ekonomická, Praha - vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti
Ilja Šedivý Regata Čechy, a. s., Praha - předseda představenstva
   
Správní rada v tomto složení jedná od 19. 5. 2015

 

Generální partneři