Bakalářské obory na VŠH:

Délka bakalářského studia: standardní 3 roky (maximální 5 let)

Forma studia: prezenční nebo kombinovaná

Ukončení studia: Státní bakalářská zkouška a obhajoba bakalářské práce.

Získaný akademický titul: Bakalář (ve zkratce Bc.)

Absolventi všech bakalářských oborů mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studiu na VŠH. Obor Management hotelnictví a lázeňství v magisterském stupni je jediný způsob, jak v České republice získat magisterské vzdělání v hotelnictví a gastronomii!

Hotelnictví / Hospitality Management

(obor je vyučován v českém nebo anglickém jazyce)

Obor s nejdelší tradicí na VŠH. Je orientovaný na získání praktických i teoretických poznatků potřebných pro řízení malého a středního podniku služeb, zejména hotelu, restaurace, penzionu apod.

Uplatnění absolventů:

 • manažerské a klíčové provozní pozice v celém spektru služeb v hotelnictví a gastronomii, tj. zejména v řízení malých a středních podniků a v ubytovacích, stravovacích, technických a ostatních hotelových provozech (úsecích)
 • poradenství týkající se životního stylu, stravování, při realizaci nových ubytovacích, hotelových a gastronomických konceptů
 • vlastní podnikání - řízení malých provozoven a rodinných firem

Specializace Institucionální ubytování a stravování

 

Management destinace cestovního ruchu

Relativně nový a rozvíjející se obor, který můžete v České republice studovat jen na VŠH. Cílený a koordinovaný rozvoj udržitelného cestovního ruchu nabízí státům, regionům i obcím řešení mnoha ekonomických, sociálních i environmentálních problémů. V mnoha lokalitách si tuto možnost uvědomují a nabízejí své destinace na trhu cestovního ruchu.

Uplatnění absolventů:

 • pozice vedoucích a specialistů v organizacích destinačního managementu
 • různé funkce ve veřejné a státní správě související s místním rozvojem a podporou cestovního ruchu
 • v cestovních kancelářích
 • v hotelech a v event managementu
 • v marketingu cestovního ruchu
 • v mezinárodních institucích


Marketingové komunikace ve službách

Marketing v současnosti  prolíná všechny obory lidské činnosti. Jeho specifika pro oblast služeb jsou předmětem našeho oboru.

Uplatnění absolventů:

 • specialisté marketingu v podnikatelském, veřejném i neziskovém sektoru
 • pracovníci marketingových a komunikačních agentur
 • tiskoví mluvčí a pracovníci v Public Relations
 • pracovníci vydavatelství a redaktoři periodik
 • tvůrci a správci webových stránek a dalších aplikací

 

Seznam předmětů pro bakalářské studium

Seznam předmětů Hotelnictví - výuka v AJ (Bc.) - prezenční forma


 

Generální partneři