KONFERENCE VŠH

Vysoká škola hotelová v Praze pořádá
9. ročník
mezinárodní vědecké konference
HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ

 

Vysoká škola hotelová v Praze pořádá 9. ročník mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Konference se uskuteční ve středu dne 18. října 2017 od 09.30 hodin ve velké aule vysoké školy. Stejně jako v minulých ročnících předpokládáme účast představitelů veřejné správy, podnikové a akademické sféry.

Konference je věnována současným trendům a praktickým zkušenostem v oborech hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu. Cílem konference je prezentovat nové poznatky teorie i praxe v oboru služeb, zpřesnit vývojové trendy a umožnit navázání a prohloubení osobních kontaktů. Nosným tématem plenárního jednání konference je Zaměstnanci jako klíčový faktor úspěchu v hotelnictví a gastronomii.

O převzetí záštity nad konferencí byli požádáni místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová a primátorka Hlavního města Prahy Ing. Adriana Krnáčová, MBA.

Program proběhne ve dvou částech plenárního zasedání, jehož součástí bude i panelová diskuse na nosná témata konference. Odpolední část konference bude věnována jednání v odborných sekcích dle zaměření:

Odborná sekce Vedoucí sekce
Hotelový marketing doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
Dopady legislativních změn na gastronomii      Ing. Blanka Zimáková
Trendy v cestovním ruchu Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.

Výstupy z konference budou prezentovány v recenzovaném postkonferenčním tištěném sborníku. Sborník z minulého ročníku konference byl zařazen do databáze Thompson Reuters – Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH).

Jednacími jazyky konference jsou: český, slovenský, anglický

Těšíme se na společné setkání.

 

Generální partneři