ODBORNÉ PUBLIKACE

 

 

   
  Driving Tourism through Creative
Destinations and Activities 
Ekonomie a ekonomika,
5. aktualizované vydání

 

Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie - Ubytovací služby Komunikace v managementu služeb v hotelnictví a cestovním ruchu Developing a Competitive Health and Well-being Destination
Vzděláváním od mistra k výrobnímu manažerovi Vše, co byste měli vědět o víně... Řízení cestovního ruchu v České republice - minulost, současnost, budoucnost

 

Informační technologie Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie - Gastronomické služby Efekty cestovního ruchu na lokální úrovni – případová studie Lipno nad Vltavou

 

Inovace nabídky v hotelnictví na příkladu hotelu Stein 
Vlivy ekonomické krize na změnu chování managementu hotelových a gastronomických zařízení Kapitoly z personálního a interkulturního managementu

 

Česko-ruský a Rusko-český slovník pro turismus, gastronomii, hotelnictví
Strategický marketing, 2. rozšířené vydání Etika jako součást společenské odpovědnosti firem hotelového průmyslu

 

Gastronomie v toku času I. 
Informační systémy v moderním personálním řízení Moderní personalistika ve službách

 

Marketing v cestovním ruchu 
Statistiky cestovního ruchu Zmírňování regionálních disparit prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu

 

Organizace cestovního ruchu v krajích a turistických regionech ČR 
Management destinace cestovního ruchu Komunikace a média pro využití v hotelnictví a cestovním ruchu

 

Marketing a média v hotelnictví a cestovním ruchu Trendy komunikace v cestovním ruchu Ekonomie a ekonomika, 4. zcela přepracované vydání


 

 

 

 

Generální partneři