KLUB PARTNERŮ

Smyslem existence Klubu partnerů VŠH je napomáhat vytvoření prestižní vysoké školy v oboru hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu s cílem vychovávat odborníky pro tento významný národohospodářský obor a současně i v příslušné oblasti propagovat Českou republiku.

PŘEHLED PARTNERŮ

Generální partneři


 

 

Partneři

 
     

 

Mediální partner

Pro bližší informace kontaktujte: prorektor pro výzkum doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., tel. +420 283 101 143, e-mail han@vsh.cz

Generální partneři