AKADEMICKÁ RADA

Jméno a příjmení

Pracoviště

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. VŠE - vedoucí katedry cestovního ruchu
Ing. Pavel Attl, Ph.D. VŠH - výkonný ředitel, vedoucí katedry cestovního ruchu
doc. Ing. Petr Čech, CSc. VŠH - vedoucí katedry managementu
doc. Ing. Miroslav Čertík, CSc. VŠH - katedra hotelnictví
JUDr. Vlastimil Dvořák Hotel AMBASSADOR - generální ředitel
Ing. Martin Fousek, Ph.D. BOHEMIA SEKT - marketingový ředitel
doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. VŠH - prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí
doc. MUDr. Dr. med. Aleš Hahn, CSc. ORL klinika UK a FNKV - emeritní přednosta
Ing. Pavel Hlinka SOCR ČR - odborný poradce pro cestovní ruch
doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc. VŠH - prorektor pro kvalitu a rozvoj, vedoucí katedry marketingu
doc. Ing. Antonín Indruch, CSc. odborný poradce
Ing. Antonín Izák I.B.S. hotels restaurants Praha - předseda představenstva
doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. VŠH - katedra marketingu
prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. VŠH - poradce rektora
Mgr. Dagmar Lanská VŠH - vedoucí katedry jazyků
Ing. Věra Levičková, Ph.D. VŠH - vedoucí katedry ekonomie a ekonomiky
doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.  VŠH - katedra managementu
PhDr. Jan Máče, Ph.D. VŠH - prorektor pro studium
doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc. Ústav biochemie a experimentální onkologie - emeritní přednosta
doc. Ing. Štěpán Müller, CSc. VŠE - katedra mezinárodního obchodu
Ing. Karel Nejdl, CSc. odborný poradce
prof. JUDr. L'udmila Novacká, CSc. Ekonomická Univerzita  Bratislava - obchodná fakulta
doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism - ředitelka
doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. AKADEMIE STING - rektor
Ing. Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR - prezident
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta - proděkanka pro koncepci a rozvoj
Ing. Pavel Studík LONGA PRAHA - jednatel
Ing. Petr Studnička, PhD. VŠH - vedoucí katedry hotelnictví
Ing. Jiří Švaříček Hotel Imperial - ředitel
doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc. VŠH - katedra marketingu
doc. Ing. Václav Vinš, CSc. VŠH - rektor
doc. Ing. Josef Vlček, CSc. VŠH - katedra ekonomie a ekonomiky
Šárka Roubíčková zástupkyně Studentského senátu VŠH
Bc. Igor Bejtic zástupce Studentského senátu VŠH
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Generální partneři