KOMBINOVANÉ STUDIUM

 

Podmínky přijetí do kombinované formy studia v akademickém roce 2017/2018:

1) Doložení pracovní činnosti před nástupem studia:

  • pracovní poměr před vstupem do studia v povinné minimální celkové délce 12 měsíců v rozsahu minimálně 20 hodin týdně (pokud není pokryt potvrzením o zaměstnání v době nástupu do studia). Celková délka pracovního poměru může být součtem pracovních poměrů u více zaměstnavatelů;
  • podnikání na živnostenský list v délce nejméně 12 měsíců.

2) Doložení pracovní činnosti v době zahájení studia:

  • pracovní poměr v době vstupu do studia (rozsah minimálně 20 hodin týdně);
  • podnikání na živnostenský list;
  • v případě evidence na úřadu práce je nutné doložit potvrzení o této skutečnosti a později nový pracovní poměr;
  • v případě mateřské dovolené je nutné doložit čestné prohlášení a rodný list dítěte.

 

Výše uvedené podmínky uchazeč o studium dokládá vyplněním formuláře, který je dostupný zde. Formulář je nutné doložit v den konání přijímacího řízení.

V případě nesplnění některých z výše uvedených podmínek přijetí do kombinované formy studia může uchazeč o studium konzultovat svou situaci s prorektorem pro studium, který je oprávněn stanovit individuální podmínky přijetí ke studiu.

 

 

 

 

Generální partneři