Magisterské obory na VŠH:

Délka magisterského studia: standardní 2 roky (maximální 4 roky)

Forma studia: prezenční nebo kombinovaná

Ukončení studia: státní závěrečná zkouška a obhajoba diplomové práce.

Získaný akademický titul: Inženýr (ve zkratce Ing.)

Studium je vhodné pro absolventy všech bakalářských oborů skupiny Ekonomika a management.

Management hotelnictví a lázeňství / Hospitality and Spa Management

Obor je vyučován v českém nebo anglickém jazyce (v akademickém roce 2015/2016 nebude obor v anglickém jazyce otevřen)

Cílem studia oboru je získání úplné vysokoškolské kvalifikace v řízení hotelů, restaurací, lázeňských domů a dalších zařízení. Studenti získávají nové poznatky a dovednosti z oblasti řízení větších podniků v oboru.

Uplatnění absolventů:

 • střední a vyšší management hotelů a hotelových společností a řetězců v České republice i v zahraničí
 • specialisté v oblasti ekonomického řízení, marketingu, obchodu, personálního řízení atd. v hotelech a dalších podnicích služeb
 • vývoj informačních systémů a dalších aplikací pro hotely, restaurace, cestovní kanceláře
 • poradenská a analytická činnost v oboru
 • samostatné podnikání v hotelnictví a gastronomii


Management destinace cestovního ruchu

Studium oboru je zaměřeno na koordinaci subjektů působících v cestovním ruchu dané lokality nebo regionu a na schopnost vytvářet z těchto subjektů funkční sítě. V rámci České republiky se jedná se o unikátní obor - v okolních evropských zemích jde o dlouhodobě rozvíjený studijní obor.

Uplatnění absolventů:

 • manažerské pozice v organizacích destinačního managementu
 • vedoucí funkce ve veřejné a státní správě
 • v cestovních kancelářích, v hotelech a v event managementu
 • v marketingových organizacích v oblasti cestovního ruchu
 • v mezinárodních institucích, regionálních (přeshraničních) sdruženích apod.

Marketingové komunikace

Studiem oboru získává student znalosti marketingových strategií, sociálního marketingu, managementu komunikace, řízení mediálních procesů, řízení projektů, metod hodnocení mediální komunikace, krizového managementu mediální firmy, teorie grafiky a dalších oblastí. Rozvíjí svoje analytické schopnosti a dovednosti týmové práce.

Uplatnění absolventů:

 • manažerské pozice v podnicích a organizacích zabývajících se marketingem a komunikací
 • řízení marketingové komunikce zejména podniků služeb
 • Public Relations ve veřejné a státní správě
 • analytické práce v oblasti marketingu a komunikace
 • samostatné podnikání v oblasti reklamy a Public relations

 

Seznam předmětů pro navazující magisterské studium

 

 

Generální partneři