KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Programy celoživotního vzdělávání Vysoké školy hotelové v Praze jsou určeny jak profesionálům v sektorech hotelnictví, gastronomie, lázeňství a cestovního ruchu, zaměřují se však také na odbornou i laickou veřejnost a samozřejmě také na pedagogy, učitele a studenty zmíněných i příbuzných oborů.

Obsah programů vychází především z mnohaletých zkušeností lektorů, výsledků řešení různých inovačních a výzkumných projektů v praxi, analýz a monitoringu stavu zmíněných sektorů apod.

Vysoká škola hotelová v Praze intenzivně spolupracuje se značným množstvím významných podnikatelských subjektů v sektorech hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu, s několika oborově příbuznými profesními sdruženími, s relevantními ministerstvy a státem řízenými organizacemi, s dalšími vysokými školami a výzkumnými pracovišti v České republice i v zahraničí. Tato spolupráce se pozitivně projevuje nejen v bakalářských a magisterských programech školy, ale také v programech celoživotního vzdělávání, které nabízí a úspěšně realizuje.

Úspěšní absolventi programů získávají certifikát o absolvování programu, který je důkazem dalšího rozšíření a prohloubení jejich kvalifikace.

Nabídka programů na období leden až červen 2017:


ODBORNÉ KURZY


JAZYKOVÉ KURZY

PŘIHLÁŠKA

 

Pro partnery VŠH platí 30% sleva.

Vedle uvedených otevřených katalogových programů realizuje Vysoká škola hotelová také kurzy „šité na míru“ konkrétním uzavřeným skupinám účastníků. Před realizací těchto programů jsou důkladně zmapovány vzdělávací a rozvojové potřeby zákazníka a tyto transformovány do návrhu programu naplňujícího konkrétní cíle dané organizace. Zájemci o návrh a realizaci programu šitého na míru konkrétní skupině osob kontaktujte prosím manažerku programů celoživotního vzdělávání.

Manažerka programů celoživotního vzdělávání:
Bc. Silvia Mihaldová
E-mail: mihaldova@vsh.cz
Tel.: 283 101 179

 

Generální partneři