DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termíny dnů otevřených dveří
11. 5., 22. 6., 13. 7., 31. 8. 2017

 

Mimo dny otevřených dveří je možno informovat se i telefonicky na 283 101 135-137 nebo na 283 101 180-182 v době úředních hodin studijního oddělení.

Termín podání přihlášky

1. kolo do 30. dubna 2017
2. kolo do 31. července 2017

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání úplně vyplněné přihlášky ke studiu. Přihláška pro akademický rok 2017/2018 se podává od 1. prosince 2016 prostřednictvím internetových stránek školy.

Termíny přijímacího řízení

  1. 6.    Bc. studium – forma kombinovaná  - 1. kolo
  8. 6. Bc. studium – forma prezenční -  1. kolo
13. 6. Mgr. studium – forma prezenční i kombinovaná - 1. kolo
20. 6. Přijímací test z českého jazyka pro cizince (s maturitou mimo území České nebo Slovenské republiky)
29. 8. Všechny typy studia v českém jazyce (mimo uchazečů s maturitou mimo území České nebo Slovenské republiky)

Ve výjimečných případech, např. při plánovaném pobytu mimo území ČR v době řádného termínu přijímacího řízení, je možné nejpozději do poloviny dubna požádat studijní oddělení o předtermín, který proběhne koncem dubna nebo začátkem května. Zájemcům bude podle aktuální situace včas upřesněn.

Doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 500 Kč, tj. poslední díl složenky typu A adresované na účet Vysoké školy hotelové v Praze 8, Svídnická 506, 180 00 Praha 8 vedený u pobočky Komerční banky, a. s. nebo bankovním převodem, se dokládá v den přijímacího řízení.

číslo účtu: 9256870297/0100
IBAN: CZ2801000000009256870297 (pro platby ze zahraničí)
SWIFT code: KOMBCZPPXXX (pro platby ze zahraničí)
Variabilní symbol: rodné číslo uchazeče
Konstantní symbol: 0308
Adresa banky: Komerční banka,  a.s., Praha 9 – Balabenka
Českomoravská 2408/1a
190 00  Praha 9

Pokud se uchazeč nedostaví, administrativní poplatek vysoká škola nevrací.

Případné další dotazy ohledně studia zodpoví studijní oddělení.
tel.: 283 101 136, 283 101 137, 283 101 180, 283 101 181, 283 101 182
e-mail: studijni@vsh.cz

 

Generální partneři