Konferenční poplatky

 

  • 1.000 Kč za účast na konferenci
  • 2.500 Kč otištění příspěvku ve sborníku s a bez účasti na konferenc


Pro členy Klubu partnerů a další čestné hosty VŠH je konference zdarma.

Úhrada poplatků
Účastnický poplatek uhraďte, prosím, na účet Vysoké školy hotelové v Praze 8, vedený u Komerční banky Praha 9.

číslo účtu 9256870297/0100
variabilní symbol platby         222
   
Pro platby ze zahraničí  
IBAN CZ2801000000009256870297
SWIFT code KOMBCZPPXXX
variabilní symbol platby 222