Více informací


Termín konání: 16. října 2019, VŠH Praha, Svídnická 506, Praha 8
Záštitu nad konferencí převzala Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj.

Program konference
Program proběhne ve dvou částech plenárního zasedání, jehož součástí bude i panelová diskuse na nosná témata konference.
Odpolední část konference proběhne v odborných sekcích.

Konferenční poplatky

  • 1 000 Kč za účast na konferenci
  • 2.000 Kč otištění příspěvku ve sborníku včetně účasti na konferenci

Přihláška na konferenci


Kontakt: konference2019@vsh.cz

Těšíme se na setkání!

 

Reference

Bc. Aleš Černý
student Management hotelnictví a lázeňství
Přátelská atmosféra a spousta super lidí a akcí. Navíc jsem měl dost prostoru i pro práci, takže jsem nemusel řešit, co po škole.