Konferenční poplatky

 

  • 1.000 Kč za účast na konferenci
  • 2.500 Kč otištění příspěvku ve sborníku s a bez účasti na konferenc


Pro členy Klubu partnerů a další čestné hosty VŠH je konference zdarma.

Úhrada poplatků
Účastnický poplatek uhraďte, prosím, na účet Vysoké školy hotelové v Praze 8, vedený u Komerční banky Praha 9.

číslo účtu 9256870297/0100
variabilní symbol platby         222
   
Pro platby ze zahraničí  
IBAN CZ2801000000009256870297
SWIFT code KOMBCZPPXXX
variabilní symbol platby 222

 

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.