Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu

VŠH je spoluorganizátorem mezinárodní vědecké konference AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU.

Konference se bude konat 26. května 2021.

důvodu pokračující pandemie Covid-19 se konference uskuteční online prostřednictvím platformy MS Teams.

Více  http://konferencehot.slu.cz/