DIGITALIZACE CESTOVNÍHO RUCHU

   

Jubilejní 10. ročník konference 

Využití různých typů informačních technologií a systémů v rámci řízení podniků a dalších organizací lázeňství, hotelnictví a turismu je dnes již samozřejmostí. Pokládané otázky se již tedy netýkají většinou toho, „zda-li“ a „kde“, ale především „jak“ a „s kým“, a to s ohledem na jejich maximální přínos ve smyslu zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti jednotlivých subjektů. Vedoucí pracovníci zodpovědní například za marketing a prodej, za řízení lidských zdrojů, za finance, za provoz ubytovacích, stravovacích a dalších úseků dnes stojí před rozsáhlou nabídkou různých typů systémů a s nimi spojených služeb. Tyto systémy slouží k efektivnímu řízení organizace na základě principů business intelligence, případně competitive intellingece, a umožňují značné zjednodušení a automatizaci vybraných procesů.

Konference umožní zodpovědět řadu otázek týkajících se právě relevance a způsobu využití moderních informačních technologií a systémů v podnicích a dalších organizacích lázeňství, hotelnictví a turismu, a také se zároveň pokusí položit další výzvy týkající se vyšší úspěšnosti implementace těchto technologií do podnikových procesů a dalšího rozvoje těchto technologií na straně jejich vývojářů a dodavatelů.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolujeme si vás tímto tedy pozvat k této celodenní odborné diskusi, která proběhne

30. března 2022 na Vysoké škole hotelové a ekonomické

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE (podrobnější program bude k dispozici v únoru)

Slavnostní zahájení konference

1. Plenární část

2. Panelová diskuze (Moderuje Ing. Štěpán Chalupa)

3. Odborné sekce

 • Data a jejich využití při řízení cestovního ruchu
 • Nové technologie pro růst (simulace, VR, AR, AI)
 • Nové výzvy pro cestovní ruch

4. Gastronomický odborný workshop Snoubení koktejlů s fingerfood

Neformální společenské setkání

 

PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI
Pro registraci na konferenci vyplňte přihlášku.(comming soon)

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 • Registrace účastníků do                    16. března 2022
 • Zasílání abstraktů                               14. února 2022
 • Zaslání konferenčních příspěvků       16. března 2022

POSTKONFERENČNÍ SBORNÍK

Výstupy z konference bude recenzovaný postkonferenčním elektronickém sborníku s příspěvky v anglickém jazyce s přiděleným ISBN, který bude předložen k zařazení do databáze Thomson Reuters – Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH).

Vybrané příspěvky z konference budou nabídnuty k publikaci v recenzovaných časopisech Czech Hospitality and Tourism papers, Acta academica karviniensia a Ekonomická revue cestovného ruchu.

Pokyny pro autory příspěvků: 

Příspěvky v anglickém jazyce v souladu se šablonou a pokyny pro autory zasílejte na e-mail konference@vsh.cz do 16. 3. 2022.

Šablona pro psaní příspěvků
Pokyny pro autory

KONFERENČNÍ POPLATKY   

 • 1 000 Kč za účast na konferenci
 • 2 500 Kč publikace příspěvku ve sborníku s či bez účasti na konferenci
 • Pro členy Klubu partnerů a další čestné hosty VŠH je konference zdarma.

 více

Účastnický poplatek uhraďte, prosím, na účet Vysoké školy hotelové v Praze 8, vedený u Komerční banky Praha 9.

 • číslo účtu 9256870297/0100
 • variabilní symbol platby 222

Pro platby ze zahraničí

 • IBAN CZ2801000000009256870297
 • SWIFT code KOMBCZPPXXX
 • variabilní symbol platby 222

DOPRAVA

Metro „C“ – stanice Kobylisy, následně autobusem č. 144 (cca 7 minut) nebo č. 177 (cca 12 minut) vždy na konečnou zastávku Poliklinika Mazurská.

GPS: 50°7'41.59" N, 14°24'37.55" E

Parkování osobních vozidel je možné v omezeném počtu (cca 25 míst) v areálu vysoké školy nebo je možné parkovat na volných místech v přilehlých komunikacích.

VĚDECKÝ VÝBOR

 • doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., předseda vědeckého výboru, Vysoká škola hotelová a ekonomická v Praze
 • PhDr. Radmila Dluhošová, PhD., vedoucí Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu, Slezská univerzita v Opavě
 • doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., děkanka fakulty logistiky a krizového řízení, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D., vedoucí katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit,
  Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
 • Dr hab., prof. Izabela Michalska-Dudek, vedoucí katedry marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny Wroclav
 • prof. Ing. Vanda Maráková, Ph.D., vedoucí katedry cestovního ruchu Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • doc. Ing. Jiří Patočka, CSc., vedoucí katedry Arts managementu, Vysoká škola ekonomická
 • prof. dr hab. Andrzej Rapacz, vedoucí katedry, Uniwersytet Ekonomiczny Wroclav

 ORGANIZAČNÍ VÝBOR

 • doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., předseda organizačního výboru, Vysoká škola hotelová a ekonomická v Praze
 • doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D., vedoucí katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit,
  Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
 • prof. Ing. Vanda Maráková Ph.D., vedoucí katedry cestovního ruchu, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Ing. Štěpán Chalupa, odborný asistent katedry marketingu, Vysoká hotelová a ekonomická v Praze
 • prof. dr hab.Andrzej Rapacz, vedoucí katedry, Uniwersytet Ekonomiczny Wroclav
 • PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D., vedoucí Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu, Slezská univerzita v Opavě
 • Ing. Barbora Komínková, Vysoká škola hotelová a ekonomická v Praze