Marketing ve službách

Přehled předmětů v jednotlivých semestrech bakalářského programu, specializace Marketing ve službách:  

  Předmět Způsob ukončení
1. semestr Informační a komunikační technologie zápočet zkouška
  Základy reklamy a PR zápočet zkouška
  Komunikace v marketingu zápočet zkouška
  Management zápočet zkouška
  Právo   zkouška
  Anglický jazyk zápočet  
  Cizí jazyk zápočet  

 

  Předmět Způsob ukončení
2. semestr Mikroekonomie zápočet zkouška
  Účetnictví zápočet zkouška
  Marketing zápočet zkouška
  Úvod do sociologie   zkouška
  Anglický jazyk zápočet  
  Cizí jazyk zápočet  
  Praxe zápočet  

 

  Předmět Způsob ukončení
3. semestr Účetnictví zápočet zkouška
  Makroekonomie zápočet zkouška
  Základy franchisingu zápočet zkouška
  Business Intelligence pro PR zápočet  
  Volitelné předměty 2x zápočet  
  Anglický jazyk zápočet  
  Cizí jazyk zápočet  

 

  Předmět Způsob ukončení
4. semestr Podniková ekonomika zápočet zkouška
  Moderní personalistika zápočet zkouška
  Psychologie   zkouška
  Volitelné předměty 2x zápočet  
  Anglický jazyk zápočet  
  Cizí jazyk zápočet zkouška
  Praxe zápočet  

 

  Předmět Způsob ukončení
5. semestr Banky a finanční trhy   zkouška
  Informatika pro manažery zápočet zkouška
  Psychologie osobnosti   zkouška
  Komunikační dovednosti zápočet   
  Komunika v managementu služeb zápočet zkouška
  Etika a etiketa zápočet zkouška
  Anglický jazyk zápočet  zkouška
  Diplomový seminář zápočet  

 

  Předmět Způsob ukončení
6. semestr Podniková ekonomika zápočet zkouška
  Vybrané kapitoly z hotelnictví   zkouška 
  Bezpečnost a ochrana dat zápočet   
  Text reklamy a PR zápočet  zkouška
  Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška zápočet  

 

Každý student si v průběhu 1. ročníku zvolí blok volitelných předmětů. Podívejte se, na co se můžete těšit.  

Činnost marketingové agentury
Vybrané marketingové aktivity
Sociální marketing
Redakční práce