Hotelnictví

Přehled předmětů v jednotlivých semestrech bakalářského programu, specializace Hotelnictví:  

  Předmět Způsob ukončení
1. semestr Základy cestovního ruchu zápočet zkouška
  Mikroekonomie zápočet zkouška
  Gastronomie - servis  zápočet zkouška
  Informační a komunikační technologie zápočet zkouška
  Management zápočet zkouška
  Anglický jazyk zápočet  
  Cizí jazyk zápočet  

 

  Předmět Způsob ukončení
2. semestr Makroekonomie zápočet zkouška
  Gastronomie a výživa - kulinářství zápočet zkouška
  Základy hotelnictví a gastronomie   zkouška
  Statistika zápočet zkouška
  Anglický jazyk zápočet  
  Cizí jazyk zápočet  
  Praxe zápočet  

 

  Předmět Způsob ukončení
3. semestr Účetnictví zápočet zkouška
  Řízení gastronomického provozu zápočet zkouška
  Marketing zápočet zkouška
  Právo   zkouška
  Volitelné předměty 2x zápočet  
  Anglický jazyk zápočet  
  Cizí jazyk zápočet  

 

  Předmět Způsob ukončení
4. semestr Regionální ekonomika a hotelnictví   zkouška
  Podniková informatika zápočet zkouška
  Daně a účetní výkazy zápočet zkouška
  Volitelné předměty 2x zápočet  
  Anglický jazyk zápočet  
  Cizí jazyk zápočet  
  Praxe zápočet  

 

  Předmět Způsob ukončení
5. semestr Hotelový marketing a event management zápočet zkouška
  Podniková ekonomika zápočet zkouška
  Psychologie zápočet zkouška
  Moderní personalistika zápočet zkouška
  Aplikované právo   zkouška
  Volitelné předměty 2x zápočet  
  Anglický jazyk zápočet zkouška
  Diplomový seminář zápočet  

 

  Předmět Způsob ukončení
6. semestr Banky a finanční trhy   zkouška
  Hotelové rezervační a restaurační systémy zápočet zkouška
  Podnikání v hotelnicvtí a gastronomii zápočet zkouška
  Komunikace v managementu služeb zápočet zkouška
  Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška    

 

Každý student si v průběhu 1. ročníku zvolí blok volitelných předmětů. Podívejte se, na co se můžete těšit.

Pivovarnictví a pivní sommelierství
Wine-Sommelier
Styly vín ve světových vinařských regionech
Kongresy a event management
Speciální gastronomie - výroba
Speciální gastronomie - služby
Technologie výroby míšených nápojů
Catering
Dějiny hospodářství
Hospodářský vývoj ČR
Ekonomická integrace 
Hospodaření podniku 
Economic Integration (výuka v AJ)
Wine-Sommelier  (výuka v AJ)
Business Skills (výuka v AJ)
Revenue Management (výuka v AJ) 
Ovlivňování chování spotřebitele
Sociologie
Úvod do marketingové komunikace
Redakční práce
Management lázeňských a wellnessových služeb
Geografie cestovního ruchu ČR
Případové studie v cestovním ruchu
Evropská unie a Česká republika
Gastroturismus
Základy destinačního managementu
Služby volného času 
Technika prodeje a provoz cestovní kanceláře