Cestovní ruch

Přehled předmětů v jednotlivých semestrech bakalářského programu, specializace Cestovní ruch:  

  Předmět Způsob ukončení
1. semestr Základy cestovního ruchu zápočet  zkouška
  Regionální a municipální ekonomika zápočet zkouška
  Informační a komunikační technologie zápočet zkouška
  Management zápočet zkouška
  Právo   zkouška
  Anglický jazyk zápočet  
  Cizí jazyk zápočet  

 

  Předmět Způsob ukončení
2. semestr Základy veřejné správy   zkouška
  Mikroekonomie zápočet zkouška
  Účetnictví zápočet zkouška
  Marketing zápočet zkouška
  Anglický jazyk zápočet  
  Cizí jazyk zápočet  
  Praxe zápočet  

 

  Předmět Způsob ukončení
3. semestr Základy destinačního managementu zápočet zkouška
  Geografie cestovního ruchu   zkouška
  Účetnictví zápočet zkouška
  Makroekonomie zápočet zkouška
  Volitelné předměty 2x zápočet  
  Anglický jazyk zápočet  
  Cizí jazyk zápočet  

 

  Předmět Způsob ukončení
4. semestr Technika prodeje a provoz cestovní kanceláře zápočet  
  Podniková ekonomika zápočet zkouška
  Moderní personalistika zápočet zkouška
  Volitelné předměty 2x zápočet  
  Anglický jazyk zápočet  
  Cizí jazyk zápočet  zkouška
  Praxe zápočet  

 

  Předmět Způsob ukončení
5. semestr Průvodcovské služby a animace zápočet zkouška
  Integrační procesy v cestovním ruchu zápočet  
  Event marketing   zkouška
  Banky a finanční trhy   zkouška
  Etika a etiketa zápočet zkouška
  Komunikace v managementu služeb zápočet zkouška
  Anglický jazyk zápočet zkouška
  Diplomový seminář zápočet  

 

  Předmět Způsob ukončení
6. semestr Základy destinačního managementu   zkouška
  Technika prodeje a provoz cestovní kanceláře zápočet zkouška
  Management lázeňských a wellnessových služeb zápočet zkouška
  Podniková ekonomika zápočet zkouška
  Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška    

 

Každý student si v průběhu 1. ročníku zvolí blok volitelných předmětů. Podívejte se, na co se můžete těšit.  

Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR
Komunální a regionální politika v ČR
Interkulturní management v CR
Kulturní turismus
Evropská unie a Česká republika
Geografie cestovního ruchu ČR
Případové studie v cestovním ruchu