Marketingové komunikace

Cílem magisterského studijního oboru Marketingové komunikace je zejména prohloubení získaných znalostí a dovedností z oboru provozu, ekonomiky, řízení a rozvoje firem všech velikostí a typů, přípravě absolventa na pozice středního a vrcholového managementu v uvedených podnicích v České republice i na mezinárodní úrovni. Obor si klade za cíl připravit absolventa i na praxi ve výzkumných organizací všech typů, učí jej analyzovat problém v praxi, činit závěry a hodnotit statistická data.

Studenti si prohloubí znalosti zejména v ekonomii a ekonomice, v různých formách managementu, v marketingu na mezinárodní úrovni a získají základní znalosti v oblasti výzkumu a plánování a řízení rozvoje podniku. Jazykové a komunikační dovednosti jsou zaměřeny oborově s důrazem na prezentaci a negociaci.

Mezi základní kompetence absolventa patří:

 • znalosti z oblasti managementu, marketingu a ekonomie v oboru studia odpovídající úrovni středního a vrcholového managementu;
 • schopnost strategického řízení a plánování od analýzy trhu až po hodnocení strategických a marketingových plánů;
 • schopnost řízení lidských zdrojů v různých typech firem
 • schopnost řídit podnikatelský subjekt nebo jeho součást na úrovni středního a vrcholového managementu;
 • dovednost negociace s partnery z oblasti podnikání i veřejné správy;
 • schopnost řídit nonprofitní, příspěvkové, nadační a další společnosti
 • schopnost sledovat a posoudit situaci na trhu z pohledu vývoje oboru, poptávky zákazníků a vytvořit a realizovat návrhy na zvýšení konkurenceschopnosti řízeného podniku nebo střediska;
 • schopnost veřejné prezentace;

Uplatnění absolventů:

 • na pozicích středního a vyššího managementu všech firem
 • jako specialisté řízení jednotlivých úseků společností a řetězců (marketing, prodej, ekonomika, lidské zdroje, informační systémy, nákup a skladování,…);
 • při projektování a zavádění nových podnikatelských konceptů
 • v řízení neziskových, příspěvkových, nadačních a dalších firem a státních institucí;
 • ve vývoji a implementaci software specializovaného na procesy souvisejícími především se změnami v technice a technologii firem.
 • v oblasti vytváření franchisových centrál a exportu dovedností a know-how úspěšných českých firem do zahraničí.