Marketingové komunikace ve službách

Studijní obor se zaměřuje na základní znalosti z oblasti komunikace, marketingu, ekonomie, psychologie a další poznatky z dané oblasti. Studenti se seznamují s teorií oboru, ale také s praktickými technickými a technologickými charakteristikami jednotlivých médií. Jsou seznamováni se základy novinářské praxe (vč. elektronických médií), procesy přípravy článků od autorské práce po přípravu redakční a vydavatelskou. Orientují se v ekonomických souvislostech spojených s médii, od cen za reklamu po materiálové náklady, od řízení finančních zdrojů v mediální praxi po řízení cash-flow. Veškeré znalosti jsou přímo aplikovány na oblast služeb, protože tento segment trhu má svá výrazná specifika, která je nutné v marketingové komunikaci zohledňovat.  Kromě sektoru služeb si studium klade za cíl připravit absolventy i pro neziskové organizace.

Tyto znalosti uplatní jak v budoucím zaměstnání, nebo jako předpoklad pro studium v navazujícím magisterském oboru „ Marketingové komunikace“ realizovaném na VŠH Praha.. Kromě sektoru služeb si studium klade za cíl připravit absolventy i pro neziskové organizace (různé nadace, společenská a kulturní centra měst) a připravit studenty na dráhu mediálních odborníků ve státní správě a samosprávě. Absolventi najdou uplatnění nejen v národních a mezinárodních oblastech cestovního ruchu, ale také všech oblastech služeb. Např. jako jako tiskoví mluvčí, v oboru Public Relations, ve vydavatelství novin a časopisů, ve firemních časopisech a ostatních masmédiích.