Plán realizace dlouhodobého záměru pro rok 2020

Dlouhodobé záměry Vysoké školy hotelové byly projednány na poradách vedení a kolegia rektora a následně prodiskutovány a schváleny Akademickou radou VŠH. V následujících dokumentech si je můžete prohlédnout: