Dlouhodobý záměr VŠH 2016-2020

Dlouhodobé záměry Vysoké školy hotelové byly projednány na poradách vedení a kolegia rektora a následně prodiskutovány a schváleny Akademickou radou VŠH. V následujících dokumentech si je můžete prohlédnout:

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti Vysoké školy hotelové v Praze na období 2016–2020 (pdf)

Plán realizace dlouhodobého záměru pro rok 2018 (pdf)

Plán realizace dlouhodobého záměru pro rok 2019 (pdf)

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.