Dlouhodobý záměr VŠH 2016-2020

Dlouhodobé záměry Vysoké školy hotelové byly projednány na poradách vedení a kolegia rektora a následně prodiskutovány a schváleny Akademickou radou VŠH. V následujících dokumentech si je můžete prohlédnout:

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti Vysoké školy hotelové v Praze na období 2016–2020 (pdf)

Plán realizace dlouhodobého záměru pro rok 2018 (pdf)

Plán realizace dlouhodobého záměru pro rok 2019 (pdf)

Plán realizace dlouhodobého záměru pro rok 2020 (pdf)