Informace pro studenty VŠH (aktualizace k 25. 1. 2021)

Budova školy na adrese Svídnická 506/1, 181 00 Praha 8 je zpřístupněna studentům a veřejnosti od pondělí do pátku v čase od 7:30 do 15:00 hod. Vstup do budovy školy a veškerý pobyt v ní je povolen pouze s rouškou nebo respirátorem zakrývajícím nos a ústa. Osoby s příznaky nemoci covid-19 mají vstup do budovy školy zakázán. Vždy je nutné dodržovat aktuálně platná omezení vyplývající z nařízení vlády nebo hygienické stanice.

Výuka (v PS i KS) probíhá až do odvolání distanční formou při respektování stanovených rozvrhů hodin (přednášky, semináře, cvičení). Případné výjimky (ve vazbě na praktickou výuku v LS), vždy plně v souladu s aktuálně platným mimořádným nařízení vlády, budou komunikovány individuálně. Provoz VŠH pro zaměstnance (zejména pro potřeby zajištění výuky) je zajištěn od pondělí do pátku v čase 7:00 – 16:00 hod, od 8. 2. 2021 bude provoz budovy školy pro zaměstnance prodloužen do 19:00 hod.

Zkoušky v průběhu zkouškového období probíhají primárně distančně (online), ve výjimečných případech je možné organizovat zkoušky také v budově školy, přičemž tyto zkoušky mohou probíhat za účasti maximálně 10 osob (včetně zkoušejícího). Výsledné hodnocení zkoušky stačí zapsat do IS VŠH, není nutná návštěva školy kvůli zapsání výsledku také do indexu. Státní závěrečné zkoušky probíhají jak distančně, tak prezenčně v budově školy.

Účast studentů na praxi je zakázána do odvolání. 

Slavnostní obřady (imatrikulace, promoce, inaugurace) jsou až do odvolání zrušeny.

Akademičtí pracovníci nemají povinnost být na pracovišti přítomni, tudíž konzultační hodiny probíhají výhradně online formou. Detailní informace naleznete individuálně u každého akademického pracovníka v informačním systému školy (is.vsh.cz).

Studijní oddělení funguje od pondělí do čtvrtku v čase od 9:00 do 11:00 hodin, po dohodě s konkrétní studijní referentkou.

Studovna na VŠH je zcela uzavřena, knihovna dr. Jaroslava Holoubka funguje od pondělí do středy v čase od 8:00 do 11:00 hodin, kavárna RevPAR funguje formou výdejového okénka od pondělí do čtvrtku v čase od 8:00 do 14:00 hodin.

V případě potřeby dalších informací nás můžete kontaktovat na e-mailu info@vsh.cz.

Pro komunikaci se zaměstnanci VŠH prosím využívejte především e-mail, telefon nebo jiné nástroje elektronické komunikace (zejména Google Meet). Osobní návštěvu školy doporučujeme pouze v nutných případech.

Přejeme Vám hlavně zdraví, úspěšné složení všech zkoušek a těšíme se, až se společně opět setkáme na půdě VŠH.