KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kurzy celoživotního vzdělávání Vysoké školy hotelové v Praze jsou určeny jak profesionálům v sektorech hotelnictví, gastronomie, lázeňství a cestovního ruchu, zaměřují se však také na odbornou i laickou veřejnost a samozřejmě také na pedagogy, učitele a studenty zmíněných i příbuzných oborů.

Obsah kurzů vychází především z mnohaletých zkušeností lektorů, výsledků řešení různých inovačních a výzkumných projektů v praxi, analýz a monitoringu stavu zmíněných sektorů apod.

Vysoká škola hotelová v Praze intenzivně spolupracuje se značným množstvím významných podnikatelských subjektů v sektorech hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu, s několika oborově příbuznými profesními sdruženími, s relevantními ministerstvy a státem řízenými organizacemi, s dalšími vysokými školami a výzkumnými pracovišti v České republice i v zahraničí. Tato spolupráce se pozitivně projevuje nejen v bakalářských a magisterských programech školy, ale také v kurzech celoživotního vzdělávání, které nabízí a úspěšně realizuje.

Úspěšní absolventi programů získávají certifikát o absolvování kurzu, který je důkazem dalšího rozšíření a prohloubení jejich kvalifikace.


Nabídka kurzů v rámci programu CŽV na akademický rok 2018/2019:

Název kurzu Přednášející
Legislativní změny v hotelnictví a gastronomii Ing. Petr Studnička, PhD.
Vliv lázeňství na zdraví člověka Ing. Pavel Attl, Ph.D.
Organizace destinačního managementu v České republice Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.
Moderní marketingové příštupy v cestovních ruchu doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
Systém vzdělávání v hotelnictví, cestovním ruchu a marketingu v České republice Ing. Petr Studnička, PhD.

 

PŘIHLÁŠKA

 

Pro partnery VŠH platí 30% sleva.

Vedle uvedených otevřených katalogových kurzů realizuje Vysoká škola hotelová také kurzy „šité na míru“ konkrétním uzavřeným skupinám účastníků. Před realizací těchto kurzů jsou důkladně zmapovány vzdělávací a rozvojové potřeby zákazníka a tyto transformovány do návrhu programu naplňujícího konkrétní cíle dané organizace.

Kontakt pro více informací

Jméno a příjmení Telefon E-mail
Ing. Barbora Komínková +420 283 101 136 kominkova@vsh.cz

 

 

Reference

Bc. Aleš Černý
student Management hotelnictví a lázeňství
Přátelská atmosféra a spousta super lidí a akcí. Navíc jsem měl dost prostoru i pro práci, takže jsem nemusel řešit, co po škole.