BARMANSKÝ KROUŽEK

Barmanský klub byl založen již se vznikem Vysoké školy hotelové. Dnes zde působí Barmanský kroužek, který je otevřen všem zájemcům z řad studentů školy. Ti si mohou rozšířit své znalosti o mixologii, míchané nápoje a práci za barovým pultem. Setkání se zájemci probíhá a trvá tři hodiny, během kterých trénují studenti techniku práce nebo mají rozšířené přednášky k jednotlivým komoditám, se kterými pracují za barovým pultem. Někteří studenti a řada absolventů školy pracuje v prestižních barech nejen v Praze, ale i v dalších městech České republiky nebo v zahraničí. Studenti dosahují i vynikajících výsledků na barmanských soutěžích pořádaných Českou barmanskou asociací.

Informace o činnosti Barmanského kroužku v akademickém roce 2017/2018

Termíny konání:   

rok 2017 - 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12.

rok 2018 - 4.1., 18.1.

Čas: vždy od 15 do 18 hod.

Pro studenty PSHŠ a VŠH je barmanský kroužek ZDARMA.

 

Lektor: Ing. Vera Sleptsova

Kontakt: 7320@post.vsh.cz

Místo konání: školní bar

Zaměření: Kroužek je zaměřen na správnou techniku přípravy míšených nápojů, složení nápojů, vhodnost kombinací surovin, ozdob, správný servis a prezentaci. Součástí výuky je příprava na barmanské soutěže. Veškerá činnost je v souladu se současnými trendy a požadavky CBA.

Získané kompetence: orientace v sortimentu, v přípravě nealkoholických a alkoholických nápojů, jejich dekorací, vhodném servisu a prezentaci

Témata:

 • Historie míšených nápojů
 • Barové zařízení a jeho základní rozdělení
 • Odborná terminologie
 • Kalkulace míchaných nápojů
 • Pracovní pomůcky barmana a jejich použití
 • Suroviny pro míchání nápojů
 • Zásady při míchání
 • Pracovní postupy
 • Základní dělení míšených nápojů
 • Skupiny a druhy míšených nápojů
 • Teplé míšené nápoje
 • Speciální nápoje
 • Fantazijní nápoje
 • Trendy v přípravě míchaných nápojů
 • Zdobení a dekorace míchaných nápojů

Barmanský kroužek je pořádán ve spolupráci První soukromé hotelové školy a Vysoké školy hotelové v Praze.

 

Fotogalerie