Organizace zkouškového období v zimním semestru akademického roku 2020/2021

Forma zápočtů a zkoušek je v období od 4. 1. 2021 do 12. 2. 2021 (zkouškové období) odvislá od aktuálních mimořádných opatření nebo jiných omezení ve vztahu k pandemii nemoci covid-19. V podmínkách Vysoké školy hotelové se celý proces zkoušení a zápočtů (a to bez ohledu na formu) řídí vždy Studijním a zkušební řádem školy a také Opatřením rektora č. 17/2020 Průběh a realizace distančního a hybridního vzdělávání (s ohledem na předpokládané preferování distančního způsobu zkoušení, je článek 5 tohoto Opatření umístěn níže v tomto sdělení). Tato informace upravuje sdělení ohledně průběhu zkoušení zveřejněno zprávou na webových stránkách z 22. 10. 2020.

Aktuálně platná forma zkoušení a zápočtů na VŠH (s ohledem na aktuální omezení, stav k 16. 12. 2020):

  • distanční (online) zkoušení a skládání zápočtů;
  • v budově školy max. za účasti 10 osob (včetně zkoušejícího) - dle aktuálního provozu budovy školy (budova školy je otevřená PO - ČT 7:30 - 15:00 hod.)

ČLÁNEK 5 OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ UČENÍ - ZKOUŠENÍ A ZÁPOČTY, OPATŘENÍ REKTORA Č. 17/2020 PRŮBĚH A REALIZACE DISTANČNÍHO A HYBRIDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.