Patero doporučení, jak se chovat při kontaktu s nakaženým nebo v případě nemoci

  1. Pokud mám příznaky nemoci covid-19 (zejména kašel, horečka, bolest svalů a kloubů) zůstanu doma, vezmu do ruky telefon a neprodleně kontaktuji svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Také si uvědomím, že s příznaky mám zakázaný vstup do budovy školy (nepůjdu tedy ani do knihovny nebo „jen“ pro kávu).
  2. Přišel mi pozitivní výsledek PCR testu. V prvním pádě se uklidním. Je obecně známá pravda, že v klidu a s rozvahou se většina situací zvládá lépe. V SMS zprávě jsem také obdržel všechny potřebné informace a ty budu respektovat, zejména nebudu ohrožovat své okolí a zůstanu doma. Bude vhodné si připravit tzv. samotrasovací formulář (https://covidlab.cz/sebereportovani/). Napíšu těm, kteří se mnou byli v úzkém kontaktu.
  3. Kamarád nebo kolega mi poslal zprávu, že mu byla nařízena izolace. Tady záleží, zda jsem tzv. epidemiologicky významný kontakt (kontakt na vzdálenost menší, než 1,5 metru bez patřičné ochrany nosu a úst; v posledních pěti dnech) nebo ne. Pokud ano, tak obecně řečeno ti s dokončeným očkováním, pokud nemají příznaky, tak automaticky do karantény nechodí. Neočkování v zásadě ano. Definice tohoto kontaktu a pravidla nastavení karantény se ale mnohdy mění a proto se raději poradím s lékařem nebo se poptám na lince 1221.
  4. Hygiena nebo lékař mi nařídili karanténu. I v tomto případě platí, že není nutné podléhat panice nebo strachu. Karanténa je preventivní opatření, ale v současné době může hrát významnou roli. Respektuji nařízenou karanténu, jsem přece rozumný a uvědomuji si, že porušení karanténních opatření může mít nepříjemné dopady pro mé okolí a ve výsledku také pro mě. Karanténu ukončuje pouze lékař nebo hygiena. 
  5. Pokud jsem z libovolného z výše uvedených důvodu v izolaci nebo karanténě, tak v první řadě myslím na své zdraví. Není nic důležitějšího. Zaměstnanci kontaktují zaměstnavatele a svého nadřízeného, který rozhodne o možnosti práce z domu. Studenti, protože jsou slušní, tak napíší svojí studijní referentce, abychom mohli ve škole informovat patřičné osoby.

 

Prosím, respektujme všechna aktuálně platná opatření. Chovejme se zodpovědně a nevystavujme sebe nebo své okolí zbytečnému riziku.

Zachovejme si ale zdravý rozum a patřičný nadhled, klid a rozvahu.