Aktuálně platné informace o provozu VŠH (aktualizováno k 15. 9. 2021)

Budova školy na adrese Svídnická 506/1, 181 00 Praha 8 je zpřístupněna studentům a veřejnosti od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 15:30 hod. Vstup do budovy školy a veškerý pobyt v ní je povolen pouze s respirátorem zakrývajícím nos a ústa. Osoby s příznaky nemoci covid-19 mají vstup do budovy školy zakázán. Vždy je nutné dodržovat aktuálně platná omezení vyplývající z nařízení vlády nebo hygienické stanice.

V souladu s ochranným opatřením MZČR č. j.: MZDR 20599/2020-114/MIN/KAN je nutné nahlásit pobyt v zahraničí (dle bodů 19 a 20 daného opatření) a vložit dokument prokazující bezinfekčnost přímo v IS VŠH na odkazu: https://is.vsh.cz/auth/koronavirus/. Uchazeči o studium a další osoby, které dosud nemají přístup do IS, mohou pro tyto účely využít e-mail covid@vsh.cz.

Výuka aktuálně probíhá prezenční formou v budově školy při dodržení všech aktuálně platných hygienických opatření.

Zkoušky v průběhu zkouškového období probíhají prezenčně v budově školy při dodržení všech aktuálně platných hygienických opatření.

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat v termínu září 2021 prezenčně.

Je zakázán pohyb a pobyt v budově školy bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

Zákaz se nevztahuje na:

  • akademické pracovníky při poskytování vzdělávání,
  • osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka,
  • zkoušeného a zkoušejícího při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru a zkoušející i zkoušený s touto výjimkou souhlasí,
  • zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
  • osoby mimo provozovny stravovacích služeb po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je v lékařském potvrzení specifikován.

Osobní přítomnost studentů v budově VŠH je možná pouze tehdy, pokud student nemá příznaky onemocnění COVID-19.

Od 10. 5. 2021 je povolena účast studentů na praxi (platí pro všechny ročníky).

Slavnostní obřady (imatrikulace, promoce, inaugurace) jsou umožněny při dodržení všech platných hygienických opatření.

Studijní oddělení funguje od pondělí do čtvrtku v čase od 9:00 do 11:00 hodin.

Studovna a knihovna dr. Jaroslava Holoubka  na VŠH funguje dle standardní otevírací doby. Kavárna Mlsná zrzka funguje od pondělí do čtvrtka v čase od 8:00 do 16:00 hodin.

V případě potřeby dalších informací nás můžete kontaktovat na e-mailu info@vsh.cz.

Přejeme Vám hlavně zdraví, úspěšné složení všech zkoušek a těšíme se, až se společně opět setkáme na půdě VŠH.