ŠKOLNÉ

Výše školného pro akademický rok 2016/2017:

Název oboru

Stupeň studia

Forma studia

Školné (za semestr)

Hotelnictví
 

Bakalářské

Prezenční

32 500 Kč

Hospitality Management
 

Bakalářské

Prezenční

39 500 Kč

Management destinace
cestovního ruchu

Bakalářské

Prezenční

22 500 Kč

Marketingové komunikace
ve službách

Bakalářské

Prezenční

22 500 Kč

Hotelnictví
 

Bakalářské

Kombinovaná

20 000 Kč

Management destinace
cestovního ruchu

Bakalářské

Kombinovaná

20 000 Kč

Marketingové komunikace
ve službách

Bakalářské

Kombinovaná

20 000 Kč

Management hotelnictví
a lázeňství

Navazující magisterské

Prezenční

32 500 Kč

Management hotelnictví
a lázeňství

Navazující magisterské

Kombinovaná

27 500 Kč

Hospitality and Spa
Management

Navazující magisterské

Prezenční

39 500 Kč

Management destinace
cestovního ruchu

Navazující magisterské

Prezenční / kombinovaná

27 500 Kč

Marketingové komunikace Navazující magisterské Prezenční / kombinovaná 27 500 Kč

Splatnost školného je ve dvou stejných splátkách vždy k počátku semestru (první při podepsání smlouvy o studiu, druhá k počátku druhého semestru, u vyšších ročníků vždy před zahájením výuky v příslušném semestru) bankovním převodem na účet VŠH vedený u pobočky Komerční banky, a.s.:

číslo účtu: 9256870297/0100
IBAN: CZ2801000000009256870297 (pro platby ze zahraničí)
SWIFT code: KOMBCZPPXXX (pro platby ze zahraničí)
Variabilní symbol: UČO* nebo rodné číslo uchazeče
Konstantní symbol:  0308
Adresa banky: Komerční banka,  a.s., Praha 9 – Balabenka
Českomoravská 2408/1a
190 00  Praha 9

*UČO - univerzitní číslo osoby přidělené Informačním systémem VŠH

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ STUDIA

Vysoká škola hotelová připravila ve spolupráci s Komerční bankou, UniCredit Bank a Študentským požičkovým fondem nabídku možností financování studia na naší škole.

Více informací o produktech Komerční banky naleznete zde:
- úvěr na studium Gaudeamus
- studentské konto G2
- studentská kreditní karta G2
- studentský úvěr Apple

Můžete také kontaktovat přímo odpovědné zástupce Komerční banky na níže uvedených kontaktech.

PRAHA

BŘETISLAV KARAL
Pobočka Praha 9 - Balabenka
Českomoravská 2408/1a 190 00 Praha 9
tel: +420 955 549 152
gsm: +420 602 621 465
e-mail: bretislav_karal@kb.cz
www.kb.cz

BRNO

ADÉLA NECHALOVÁ
Pobočka Brno
nám. Svobody 92/21  631 31  Brno
tel: +420 955 583 174
gsm: +420 724 033 662
e-mail: adela_nechalova@kb.cz
www.kb.cz


Více informací o nabídce UniCredit Bank naleznete ZDE

Můžete také kontaktovat přímo odpovědného zástupce UniCredit Bank p. Františka Bartka na níže uvedených kontaktech.

František Bartek
Osobní bankéř
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
pobočka Praha - Kobyliské náměstí
Horňatecká 447/1, 180 00 Praha 8 - Kobylisy
tel.: +420 955 962 511
gsm: +420 724 814 364
e-mail: frantisek.bartek@unicreditgroup.cz


Informace o Študenském požičkovém fondu naleznete ZDE nebo můžete kontaktovat zástupce na níže uvedených kontaktech. Tato nabídka je určena pouze pro studenty s trvalým pobytem na Slovensku.

Študentský požičkový fond
Panenská 29
811 03 Bratislava

Klienti A – K kriglerova@spf.sk
Klienti L – Z fusek@spf.sk

 

Generální partneři