Specializace Institucionální ubytování a stravování

Bakalářský studijní obor

HOTELNICTVÍ

se specializací

„INSTITUCIONÁLNÍ UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ“

Vysoká škola hotelová v Praze hodlá, od akademického roku 2016/17, zahájit studium bakalářského studijního oboru „Hotelnictví“ se specializací na „Institucionální ubytování a stravování“ v kombinované formě studia.

Obsah studia:

Cílem bakalářského studia oboru Hotelnictví je připravit odborníky pro široké uplatnění v hotelovém a gastronomickém podnikání a v managementu podniků působících v tomto sektoru. Absolventi jsou připraveni zastávat manažerské a klíčové provozní pozice v celém spektru služeb v hotelnictví a gastronomii. Jsou také připraveni působit při poskytování poradenství týkajícího se životního stylu, stravování, při realizaci nových ubytovacích, hotelových a gastronomických konceptů. Mezi základní schopnosti absolventů rovněž patří uplatnění při řízení malých provozoven a rodinných firem. Absolventi najdou uplatnění také v hotelových společnostech, v  stravovacích službách, v programech wellness, v potravinářském průmyslu, v kongresových službách a v institucionálních formách stravování (školní, nemocniční, závodní, lázeňské). V oblasti institucionálního ubytování a stravování je obsah studia zaměřen především na problematiku provozu v institucionálním stravování tj. specifika provozu (velké skupiny osoby, omezená nabídka, přizpůsobení se potřebám strávníků a ubytovaných, částečná nebo žádná úhrada nákladů ze strany strávníků, nižší podnikatelské riziko) a technologiemi agendy stravovacích zařízení (evidence strávníků a jejich objednávek, vyúčtování, plánování, normování, výdej jídel, individuální data), dále na problematiku specifika financování institucionálního ubytování a stravování (vouchery, stravenky a daňové odpočty v závodním stravování, finanční normativy a finanční limity v lázeňském, nemocničním a školním stravování, příspěvky z FKSP, právní úprava spolufinancování ze strany ubytovaných a strávníků, externí zajištění ubytovacích a stravovacích služeb) a v neposlední řadě na otázky správné výživy a životního stylu a na dietní stravování.

Organizace studia:

Studium je realizováno v kombinované formě studia. Bakalářské studium probíhá po dobu 6 semestrů (3 roky), v kombinované formě studia je možné jej bezplatně prodloužit o jeden rok. Každý semestr probíhají 3 týdenní soustředění s rozsahem výuky cca 30 hodin přednášek. Vedle toho mají studenti možnost absolvovat konzultace s vyučujícími osobně nebo prostřednictvím e-mailu. Podrobnosti o organizaci kombinované formy studia najdete zde.

Cena studia:
20 000 Kč /semestr (platbu školného je možné rozložit do dvou splátek)

Další informace o studiu na VŠH najdete na webových stránkách VŠH (ww.vsh.cz) nebo kontaktujte prorektora pro studium (mace@vsh.cz).

TERMÍN PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE DO 30. DUBNA 2016.

Generální partneři