Dlouhodobý záměr VŠH 2016-2020 a Aktualizace DZ 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti Vysoké školy hotelové v Praze na období 2016–2020 a Aktualizace Dlouhodobého záměru pro rok 2017 byly projednány na poradách vedení a kolegia rektora a následně prodiskutovány a schváleny Akademickou radou VŠH.

  • Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., je soukromá neuniverzitní vysoká škola, s jasnou koncepcí a vizemi, s důrazem na kvalitu uskutečňovaných studijních programů/oborů a specializovaná na oblast cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie.
     
  • Zpracovaný Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti VŠH na období 2016–2020 a jeho Aktualizace na rok 2017, předložené ministerstvu v souladu s § 42 bodem b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), splňují všechny nároky kladené na dokumenty tohoto druhu.

Generální partneři