STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Ing. Petra Opletalová - vedoucí studijního oddělení

Tel: 283 101 137
Místnost: č. 030
Email: opletalova@vsh.cz
Úřední hodiny: pondělí - čtvrtek 9:00 - 11:30, 12:15 - 14:30
Pro studenty: 1. ročník Mgr. - kombinované studium, CŽV
2. ročník Mgr. - kombinované studium

Ing. Martina Hlinková - metodik studijního oddělení

Tel: 283 101 135
Místnost: č. 030
Email: hlinkova@vsh.cz
Úřední hodiny: pondělí - čtvrtek 9:00 - 11:30, 12:15 - 14:30
Pro studenty: 1. ročník Bc. - prezenční studium (Hotelnictví výuka v AJ)
2. ročník Bc. - prezenční studium (Hotelnictví výuka v AJ)
3. ročník Bc. - prezenční studium (Hotelnictví výuka v AJ)
1. ročník Mgr. - prezenční studium, CŽV
2. ročník Mgr. - prezenční studium

Ing. Hana Šindelářová

Tel: 283 101 136
Místnost: č. 029
Email: sindelarova@vsh.cz
Úřední hodiny: pondělí - čtvrtek 9:00 - 11:30, 12:15 - 14:30
Pro studenty: 2. ročník Bc. - prezenční studium (HOT)
3. ročník Bc. - kombinované studium
1. ročník Bc. - kombinované studium

Kateřina Jarmarová

Tel: 283 101 181
Místnost: č. 029
Email: jarmarova@vsh.cz
Úřední hodiny: pondělí - čtvrtek 9:00 - 11:30, 12:15 - 14:30
Pro studenty: 2. ročník Bc. - kombinované studium
3. ročník Bc. - prezenční studium (HOT)
1. ročník Bc. - prezenční studium (MKS, MDCR)

Bc. Helena Procházková

Tel: 283 101 182
Místnost: č. 029
Email: prochazkova@vsh.cz
Úřední hodiny: pondělí - čtvrtek 9:00 - 11:30, 12:15 - 14:30
Pro studenty: 1. ročník Bc. - prezenční studium, čtyřletý program pro zahraniční studenty
2. ročník Bc. - prezenční studium (MDCR)
3. ročník Bc. - prezenční studium (MDCR)
1. ročník Bc. - prezenční studium (HOT)

 

Generální partneři