ZÁKLADNÍ INFORMACE

V současnosti nabízí VŠH 4 bakalářské a 3 magisterské studijní obory akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Naším cílem je nabídnout zájemcům o práci v atraktivním oboru služeb vysoce profesionální přípravu, která jim umožní:

  • pracovat ve středním a vrcholovém managementu hotelových řetězců a dalších zařízení, spojených s cestovním ruchem;
  • podnikat v oboru hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu;
  • zastávat manažerské pozice v řadě dalších oborů.

Cestou, jak dosáhnout tohoto cíle, je neustálá péče o zvyšování kvality výuky, její obohacování o nejnovější odborné poznatky a trendy a propojování teorie s praxí. Přes 80 procent výuky je zajištěno interními učiteli, kteří neustále dbají o kvalitu výuky. Vybrané specializované předměty  přednášejí přední odborníci z praxe a z jiných vysokých škol.

Vysoká škola hotelová v Praze poskytuje studentům veškeré zázemí potřebné k úspěšnému studiu.

V současnosti nabízí VŠH pro výuku dvě moderní, plně klimatizované auly, počítačové učebny a řadu poslucháren plně vybavených pro multimediální prezentace, včetně prostor kompletně vybavených náročnou technikou pro praktickou a laboratorní výuku - gastronomickou posluchárnu, cvičnou restauraci a kuchyň, salonky a dva bary pro výuku sommelierů a barmanů. Celý prostor školy je pokryt WiFi sítí, takže studenti mají možnost kdykoliv se připojit na internet.

V roce 2008 proběhla kompletní modernizace studovny, kde je instalován velký počet počítačových stanic s rychlým připojením k síti. Studovna školy poskytuje prostory pro studium, včetně čítárny, kopírovacích zařízení a tisku z PC. K dispozici je knihovna i prodejna skript. Ve všech oborech, které se na škole vyučují, jsou nejlepšími odborníky z řad pedagogů školy i externistů připravovány vysokoškolské učební texty.

AKREDITOVANÉ OBORY

Akreditovaný program/oborČísloForma studiaPlatnost akreditace
Gastronomie, hotelnictví a turismus
Hotelnictví
6501 R 010
bakalářský studijní obor
prezenční + kombinovaná 31. 7. 2019
Hospitality Management
Hospitality Management
6501 R 010
bakalářský studijní obor
prezenční 31. 7. 2019
Gastronomie, hotelnictví a turismus
Management destinace cestovního ruchu
6501 R 021
bakalářský studijní obor
prezenční + kombinovaná 31. 7. 2020
Ekonomika a management
Marketingové komunikace ve službách
6208 R 124
bakalářský studijní obor
prezenční + kombinovaná 30. 4. 2024
Gastronomie, hotelnictví a turismus
Management hotelnictví a lázeňství
6501 T 013
navazující magisterský obor
prezenční + kombinovaná 1. 9. 2019
Hospitality Management, Gastronomy and Tourism
Hospitality and Spa Management
6501 T 013
navazující magisterský obor
prezenční 1. 9. 2019
Gastronomie, hotelnictví a turismus
Management destinace cestovního ruchu
6501 T 021
navazující magisterský obor
prezenční + kombinovaná 7. 10. 2019
Ekonomika a management
Marketingové komunikace
6208 T 148
navazující magisterský obor
prezenční + kombinovaná 31. 5. 2019

 

 

Generální partneři